Ett av arbetsförmedlingens kontor med passerande bilar i förgrunden.Enligt Arbetsförmedlingens statistik präglades 2022 av en stark återhämtning på arbetsmarknaden. Bedömningen är dock att arbetslösheten kommer öka något framöver till följd av konjunkturnedgången. Foto: Dan_Manila/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

När Arbetsförmedlingen sammanfattar läget på arbetsmarknaden under 2022 kan man konstatera att återhämtningen har varit stark, trots geopolitiska oroligheter, stigande inflation och höga energipriser. Antalet lediga jobb har samtidigt varit rekordhögt, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Arbetsförmedlingen beskriver arbetsmarknaden under 2022 som motståndskraftig. Återhämtningen har varit stark, trots att både inflation, skenande elpriser och inte minst kriget har satt hela samhället i gungning. I snitt var 342 000 personer inskrivna som arbetslösa, jämfört med 409 000 personer 2021.

Rekordmånga lediga jobb i Platsbanken

Arbetslösheten sjönk alltså under förra året och samtidigt noterade man ett rekordhögt antal lediga jobb i Platsbanken, även om det minskade något under hösten. Enligt Arbetsförmedlingen publicerades i snitt 168 000 nya jobb varje månad 2022, vilket kan jämföras med 112 000 per månad under 2021.

Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingen, konstaterar att rekryteringssvårigheterna man kunde se redan innan pandemins utbrott återigen har blivit tydliga som ett resultat av en allt större efterfrågan. Han tillägger att man trots en vikande konjunktur bedömer att problemen med personalrekrytering inte kommer klinga av i första taget.

Stark efterfrågan gynnar främst korttidsarbetslösa med gymnasieutbildning

Precis som Anders Ljungberg nämner så växte sig efterfrågan på arbetskraft allt starkare under 2022. Men det har främst gynnat personer som varit arbetslösa under en kortare period och har (minst) en gymnasieutbildning.

Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingens generaldirektör, menar att deras prio ett är att hjälpa personer som har hamnat längst bort från arbetsmarknaden och har det svårast att ta sig tillbaka in. Hon tillägger att det till exempel gäller personer som saknar utbildning eller har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.

Arbetslösheten kan öka framöver

I slutet av december 2022 landade arbetslösheten på 6,6 procent, vilket är en ökning jämfört med månaden innan. Enligt Anders Ljungberg är prognosen att arbetslösheten kommer fortsätta gå upp framöver till följd av lågkonjunkturen.