Person lägger träklossar medbokstäverna j, o och b i annan persons hand.Enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen är arbetslösheten nu nere på lägre nivåer än innan pandemin, och det finns rekordmånga lediga jobb att söka. Långtidsarbetslösheten är däremot fortfarande ett problem. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt Arbetsförmedlingens siffror ligger arbetslösheten i Sverige nu på lägre nivåer än innan pandemins utbrott. Det finns fler lediga jobb än någonsin, och under en pressbriefing konstaterar arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S) att återhämtningen är riktigt stark. Långtidsarbetslösheten biter sig däremot envist kvar.

Förra veckan berättade arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S) om läget på svenska arbetsmarknaden, och det var nästan bara positiva siffror som presenterades. Arbetsförmedlingens senaste statistik visar att arbetslösheten nu är lägre än innan pandemin och att antalet lediga jobb är högre än någonsin.

Enligt Eva Nordmark har arbetsmarknaden gjort en riktigt stark återhämtning.

Långtidsarbetslösheten är fortfarande för hög

Siffrorna rörande långtidsarbetslösheten är inte riktigt lika positiva. Den minskar förvisso, men nivåerna är fortfarande för höga. Arbetsförmedlingen har redan ett tydligt uppdrag att förebygga långtidsarbetslöshet, där de ska prioritera personer som befinner sig längst från arbetsmarknaden och verka för att öka sysselsättningen på sikt.

I årets regleringsbrev har regeringen gett Arbetsförmedlingen ett tydligare mål om att långtidsarbetslösheten ska minska. Myndigheten har även fått två ytterligare regeringsuppdrag gällande långtidsarbetslösheten.

Fokus på att bryta segregationen

Enligt statistiken finns det en överrepresentation av utomeuropeiskt födda i gruppen långtidsarbetslösa, och en av regeringens högsta prioriteringar är att bryta segregationen på arbetsmarknaden.

Eva Nordmark menar att alla i Sverige ska bidra utifrån sina egna förutsättningar och på så vis bli en del av samhället. Vi ska helt enkelt inte ha grupper som hamnar utanför arbetsmarknaden långa perioder.

Föreslår att införa aktivitetsplikt i försörjningsstödet

För att kunna bryta segregationen och få fler att komma in på arbetsmarknaden har regeringen presenterat flertalet åtgärder. De föreslår till exempel att man ska se över möjligheterna att införa aktivitetsplikt i försörjningsstödet.