pressbild på arbetsmarknadsminister eva nordmarkUnder en digital pressträff kommenterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark läget på arbetsmarknaden. Pandemins effekter märks fortfarande av, men samtidigt anas en viss ljusning framöver. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Arbetsmarknad

Det råder fortfarande ett mycket allvarligt läge på arbetsmarknaden. Men regeringen och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ser ändå en efterfrågan på mer arbetskraft på vissa håll. Uppmaningen till den som är arbetslös är att söka sig till industrier norrut i landet, skriver SvD Näringsliv.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark höll en digital pressträff i går måndag, där hon kommenterade läget på arbetsmarknaden just nu. Hon konstaterade att arbetsmarknaden fortsätter påverkas starkt av smittspridningen av covid-19.

Arbetskraft behövs inom flera olika branscher

Däremot lyfte Eva Nordmark också att regeringen ser en efterfrågan på mer arbetskraft inom vissa branscher. Exempelvis verksamheter inom vård och omsorg, tekniksektorn och privat tjänstesektor söker efter mer folk.

Med en försiktig optimism går det därför att se en ljusning på arbetsmarknaden inom den närmsta tiden, menar ministern å regeringens vägnar.

Eva Nordmark: Det finns jobb i norra Sverige

Eva Nordmark lyfte även fram nyetableringar och större satsningar som görs på industriföretag på flera håll i Sverige just nu. Framför allt i de norra delarna av landet görs i nuläget en hel del satsningar som skapar nya arbeten.

– För den som söker jobb kan det vara läge att flytta norrut, är därför ministerns uppmaning till dem som är arbetssökande.

Rejäla satsningar på hållbar industri i Norrland

Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen har det gjorts stora investeringar på just större företag i norra Sverige. Sammanlagt har investeringarna landat på hela 700 miljarder kronor den senaste tiden. Det öppnar därmed upp för en hel del nya arbetstillfällen.

Batteritillverkaren Northvolts etablering i Skellefteå är en av dessa satsningar som skapar nya jobb och kan locka arbetssökande uppåt i landet. Några andra är LKAB som satsar i Kiruna, H2 Green Steel som startar en stålfabrik i Boden och SSAB som arbetar för en stålproduktion med mindre påverkan på miljön.