Arbetsmarknad

Allt fler kvalificerade jobb lämnar Sverige till följd av kompetensbrist. Detta är något som företaget Work and Passion vill råda bot på genom en ny modell där arbetssökande får betalt för att söka jobb såväl som att bli kallade till intervju.

Många oroar sig över att fler företag väljer att flytta sin verksamhet utomlands. Även om det i vissa fall kan vara en kostnadsfråga så grundar det sig också många gånger i att de har svårt att hitta rätt kompetens. Traditionella rekryteringsfirmor kan hitta rätt personer, men tar ofta mycket betalt och är därför inte alltid hållbart i längden.
Detta lämnar nya affärsmöjligheter öppna för att matcha rätt arbetstagare med rätt arbetsgivare på ett billigare sätt än vad som tidigare har varit möjligt. Det är just detta som gjort att Work and Passion nyligen lanserat sin tjänst för smartare kompetensmatchning.

Work and Passion gynnar båda parter i arbetssökandet

Företaget som lanserade sin nya tjänst den 17 april hoppas att deras smarta lösning ska gynna både företagen och den arbetssökande. Processen för att rekrytera och söka jobb via tjänsten är relativt enkel och kan beskrivas i två steg:

  1. Registrera ett konto. För att kunna bli kontaktad och uppmärksammad av ett företag krävs det en profil med CV och dylikt är uppladdad på tjänsten. För att kunna registrera sig krävs det inloggning med Mobilt Bank-ID för att förebygga bedrägeri.
  2. Invänta arbetsgivare. Efter att man registrerat sitt konto kan arbetsgivare som är intresserade av dennes kompetenser betala förmedlingssidan för att låsa upp ett CV. Företaget kan även kalla personen till en intervju via tjänsten.

När en arbetsgivare vill låsa upp ett CV betalar de 900 kr av vilka 280 kr går till den jobbsökande. Att kalla till en intervju kostar 6000 kr och 1800 kr går direkt till den jobbsökande. En fullförd nyrekrytering leder till en avgift på 15 000 kr till tjänsten som i sin tur ger 5000 kr till den som anställs.
Work and Passion kan genom detta system säkerställa dels att de får in rätt kompetens eftersom att den arbetssökande får betalt för sitt engagemang. De erbjuder även företagen ett billigare och eventuellt snabbare sätt att hitta personal.

Work and passion ligger rätt i tiden

Tidigare hade en tjänst som denna troligtvis fått en mycket begränsad användning. Tack vare den högkonjunktur som råder har dock kompetensbristen blivit så stor att många företag är beredda att betala mer pengar för att hitta rätt anställda.
Om denna utformning med ersättning även för den arbetssökande kommer bli framtidens rekrytering är dock inte självklart menar Claes Åberg kommunikationschef på Trygghetsrådet TRR i en intervju med Arbetsvärlden. Han är dock enig om att det under högkonjunkturer brukar uppstå mer attraktiva rekryteringserbjudanden, något som Work and Passions tjänst får sägas vara.