Finansminister Magdalena Andersson i vit skjorta och mörk kavaj.Under måndagen presenterade finansminister Magdalena Andersson budgetpropositionen för 2022. Några av förslagen är sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare och 8 miljarder extra ska gå till Arbetsmarknaden som en del av regeringens krafttag mot arbetslösheten. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Arbetsmarknad

Under måndagen presenterade regeringen sitt budgetförslag till nästa år. Sänkta skatter med bland annat avdragsgill a-kassa, extra satsning på de som står längst ifrån arbetsmarknaden och höjt tak för sjukpenning var några av förslagen i regeringens budget för 2022, skriver Arbetet.

För att bygga ett starkt och hållbart Sverige och lösa samhällsproblemen föreslår regeringen reformer för cirka 74 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2022. Av dessa 74 miljarder kronor kommer 8 miljarder kronor att gå till satsningar på arbetsmarknaden.

8 miljarder extra till arbetsmarknaden

Av budgeten framgår det att regeringen vill ta krafttag mot arbetsmarknaden och den rådande arbetslösheten. I budgetpropositionen vill regeringen satsa 8 miljarder extra på arbetsmarknaden. Framför allt vill man satsa på fristående aktörer som ska nå fler arbetssökande genom olika matchningstjänster.

Regeringens förslag till satsningen på arbetsmarknaden

 • 502 miljoner kronor ska gå till Arbetsförmedlingen som ska säkra servicen i hela landet.
 • 45 miljoner kronor ska stärka kontrollen av fristående aktörer.
 • 1,2 miljarder kronor ska satsas till matchningstjänster som ska nå fler arbetssökande.
 • 778 miljoner kronor ska satsas på introduktionsjobb och extratjänster för de som står längst ifrån på arbetsmarknaden.
 • 325 miljoner kronor ska satsas på etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.
 • 425 miljoner kronor ska satsas på arbetsmarknadsutbildningar.
 • 10 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket för att motverka arbetslivskriminalitet.
 • 25 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket för genomförande av fler inspektioner.
 • 75 miljoner kronor till omställningsstöd och kompetensstöd till personer som inte omfattas av kollektivavtal.
 • 3,7 miljoner kronor till arbetskraftsinvandring.

4,3 miljoner extra till socialförsäkringar

Satsningarna på att höja socialförsäkringen ska skapa ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och för de som har små barn. I socialförsäkringen omfattas sjukförsäkringen, föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar samt pensionsförsäkringen.

Regeringens förslag till att stärka socialförsäkringarna

 • 2,6 miljarder kronor satsas på att höja taket för sjukpenningen från 8 till 10 prisbasbelopp.
 • 120 miljoner kronor satsas på att prövningen vid 365 sjukskrivningsdagar ska bli mer flexibel.
 • 70 miljoner kronor satsas på äldre sjukskrivna som inte kan arbeta.
 • 1,5 miljarder kronor ska gå till sjuk och aktivitetsersättning och höjer garantiersättningen med cirka 1 000 kronor per månad.

Skattesänkningar på 10,4 miljarder kronor

Regeringens skattesänkningar kommer främst att gynna låg och medelinkomsttagare. Även de som har sjukersättning eller aktivitetsersättning kommer att få sänkt skatt. 

Regeringens förslag till skattesänkningar

 • 800 miljoner kronor ska satsas på a-kassan där avgiften blir avdragsgill med 25 procent.
 • 2,6 miljarder kronor ska gå till att sänka skatten för de som har sjuk- och aktivitetsersättning.
 • 7 miljarder kronor ska gå till att sänka inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare.