Tre män i arbetskläder som har klättrat upp i en elstolpe.Avtalet mellan energibolagen och Seko är klart. När det gäller arbetsmiljöfrågorna har man tillsatt olika arbetsgrupper där man bland annat kommer att diskutera säkerhet och sexuella trakasserier. Foto: Sawat Banyenngam/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Ett nytt avtal mellan Energiarbetsgivarna, EFA, och Seko är klart. Det nya avtalet innebär löneökningar på 5,4 procent på 29 månader och ovanpå det en låglönesatsning, skriver Sekotidningen.

Seko och EFA är överens om villkor och löner och har tecknat Sekos första avtal. Ulrika Nilsson, ombudsman på Seko, tycker det känns mycket bra att Seko tecknat sitt första avtal och dessutom inte behöver betala något för låglönesatsningen.

Låglönesatsningen innebär att den lägsta månadslönen som används vid pottberäkningen är 26 100 kronor. Alla som tjänar mindre än 26 100 kronor genererar 783 kronor till potten. 

Löneökning på minst 3 procent

Även lägstalönerna höjs med 5,4 procent, men det kommer inte att bli några retroaktiva löneutbetalningar, något som Seko är väldigt besvikna över.

Ulrika Nilsson råder alla klubbar som sitter i lokala förhandlingar att få en högre löneökning än 3 procent i år och till 2022 2,4 procent. 3 procent är vad man kan få ut som lägst. Det innebär att det går att kräva mer lokalt, säger Ulrika Nilsson. 

Enligt en regel i avtalet är alla garanterade att få en chans till löneökning. Regeln i avtalet innebär att alla som i år får mindre än 490 kronor i löneökning och under 2022 får mindre än 390 kronor har rätt till en åtgärdsplan. Enligt Ulrika Nilsson innebär regeln att man kan få en större löneökning nästa gång det är dags för lönesamtal.

Tillsatt arbetsgrupper för arbetsmiljöfrågor 

I årets förhandlingar har arbetsmiljöfrågorna varit viktiga men där har man inte enats om några nya regler. Däremot har man tillsatt flera arbetsgrupper som ska diskutera bland annat beredskapsarbete, ensamarbete, kompetens, hot, våld och annat som främst är kopplat till kampanjen ”Ingen ska dö på jobbet”.

Enligt Ulrika Nilsson är sexuella trakasserier en av huvudfrågorna som diskuteras, något som kommit fram i olika sammanhang och som man vill hitta en lösning på. Det är framför allt under beredskap när tjejer är ensamma med en man där risken finns för sexuella trakasserier.

På EFA:s avtalsområde har Seko runt 3 000 medlemmar och de största företagen är Skelleftekraft och Vattenfall.