skrivbord med en laptop, pennor och papper och en hand som skriver på laptopenEnligt Statskontoret måste Arbetsförmedlingens it-stöd bli mycket bättre. Foto: moreimages/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

På uppdrag av regeringen har Statskontoret följt Arbetsförmedlingens förändringsarbete som benämns som förnyelseresan. Statskontoret konstaterade då att Arbetsförmedlingens dåliga it-stöd har orsakat onödig administration och dubbelarbete skriver tidningen Publikt.

Förnyelseresan är benämningen på Arbetsförmedlingens förändringsarbete som är ett försök att förbättra organisationen, styrningen och dess kultur. I förnyelseresan har Arbetsförmedlingen prioriterat den digitala utvecklingen men myndighetens it-stöd får nu kritik från Satskontoret, det framgår i en rapport.

Rapporten visar på bättre styrning men undermåligt it-stöd

Förnyelseresan som påbörjades 2014 och väntas fortgå till 2021 är väl förankrad bland medarbetare och chefer. Rapporten visar flera positiva resultat, bland annat har styrningen blivit bättre och man har gjort digitala framsteg som gör Arbetsförmedlingen beredd inför framtiden. 

Däremot har Statskontoret lyft fram det undermåliga it-stödet. I rapporten redogör Statskontoret för att arbetsförmedlarna måste lägga betydligt mer tid på intern administration än andra som också är statligt anställda. De stora bristerna i it-stödet har orsakat onödig administration och dubbelarbete. Vidare har de sett att arbetsförmedlarnas handläggarstöd är både krångliga och omfattande.

Enligt rapporten krävs det att man utvecklar och inför nya interna it-stöd om Arbetsförmedlingen ska ha möjlighet att ställa om enligt januariavtalet till 2021.

Statskontoret kan inte se digitaliseringens positiva förändringar

Syftet med digitaliseringen har varit att frigöra tid för arbetsförmedlarna så att de kan vara ett bättre stöd till de som står längst bort ifrån arbetsmarknaden. Enligt Statskontoret är det ytterst oklart om det blivit så. De kan inte se att förändringarna har lett till förbättringar för de arbetssökande eller för arbetsgivarna. Dessa grupper har dessutom samma bild av Arbetsförmedlingen som tidigare.

Minskad förändringstakt och fokus på it-stödet till cheferna

Rekommendationen av Statskontoret är att antalet planerade förändringar ska minska och att man fokuserar på att stärka stödet till cheferna. 

Enligt Arbetsförmedlingens ordförande för ST Fredrik Andersson är det fler som känner igen sig av iakttagelserna från Statskontoret. Frågan om det interna it-stödet har bland annat lyfts av facket då It är en viktigt del för att det ska fungera. Utvecklingen av it-stödet har inte nått så långt att arbetsförmedlarna känner av några förbättringar.

Vidare håller Fredrik Anderson med om att Arbetsförmedlingen måste dra ner på de planerade förändringarna då man saknar resurser för att genomföra alla de olika organisatoriska förändringarna. Dessutom måste de ändra riktning då man fått en mycket stramare budget och regeringens planer på uppdragsändringar. 

Facket håller med om den positiva kritik Statskontoret gett Arbetsförmedlingen när det gäller kulturförändringarna i myndigheten. Medarbetarskapet har utvecklats och nu har cheferna rätt att få vara chefer. Än är man inte i mål men det har skett förbättringar och klimatet har blivit mer öppet.