Foto: Evan El-Amin / Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Donald Trump har tidigare öppnat upp för att införa importtullar på bilar från Europa. Blir det en verklighet kommer det få en påverkan på den svenska bilindustrin och tusentals jobb skulle vara hotade.

Donald Trump gick i juni ut och twittrade att USA kommer införa importtullar på fordon från EU om inte EU tar bort tullar och handelsbarriärer mot USA. Skulle den amerikanska presidenten genomföra detta skulle det kunna få förödande konsekvenser för den svenska fordonsindustrin.
En studie framtagen, efter initiativ från EU- och handelsminister Ann Linde, visar att tusentals svenskar inom fordonsindustrin riskerar förlora sina jobb om importtullarna införs.
– Om man tittar på biltullar om 25 procent skulle svensk fordonsindustrin tappa 3 900 jobb, en industri som är väldigt koncentrerad till västra Sverige, säger Ann Linde till TT.

Tips! A-kassan kan kompensera delar av ditt inkomstbortfall som uppstått till följd av arbetslösheten.

Sveriges motorfordonsexport till USA uppgår idag till 21 miljarder kronor, varje år. Det gör USA till den allra viktigaste exportmarknaden av fordon efter Europa.

Även arbetstillfällen inom stålindustrin är hotade

Det är inte bara inom fordonsindustrin svenska arbetstillfällen är hotade till följd av amerikanska tullar.
I studien, som är genomförd av Berns universitet i Schweiz, framkommer det även att fler svenska jobb inom stålbranschen är i farozonen efter att USA den 1 juni införde strafftullar på stål och aluminium. Det handlar om cirka 800 jobb, många från transportsidan.

Regeringen får en bild av vilka konsekvenser som väntar vid en importtull

Regeringens syfte med att ta fram den här studien var att få en bättre bild av vilka konsekvenserna blir om USA inför biltullar mot EU.
– Resultaten i studien bekräftar de farhågor som vi haft och understryker betydelsen av de handelsdiskussioner som nu sätter igång mellan EU och USA är. Det är viktigt att de diskussionerna förs i en konstruktiv anda så att frågan om biltullar kan tas bort från dagordningen, säger Ann Linde.