Arbetsmarknad

Glesbygdskommuner har börjat erbjuda utvalda yrkesgrupper ekonomiska bonusar för att locka dem till sig. I Ånge erbjuds undersköterskor 100 000 kronor för att flytta dit och arbeta. Trots initiativet tros det bara bli svårare att rekrytera inom bristyrkena i framtiden.

Somliga av landets arbetsgivare står inför stora svårigheter med nyrekrytering. Det rör sig om så kallade bristyrken, där bland annat undersköterskor ingår.
Nu har Ånge, inspirerade av Sollefteå, erbjudit undersköterskor som flyttar till kommunen en bonus. De nyinflyttade får över en femårsperiod 100 000 kronor extra i betalt.

Bonusen betalas ut över fem år

För att få ut hela bonusen behöver den anställde stanna i fem år. Ett flyttbidrag på 25 000 kronor ges till den som skriver sig i kommunen. Vid första månadslönen tillkommer en bonus på 15 000 kronor.
Efter två år i tjänsten ges en bonus på 20 000 kronor, och efter de fem åren löpt ut ges en sista bonus på 40 000 kronor.

Taktiken har lyckats i Sollefteå

I maj i år hade man i Sollefteå lyckats skriva 15 nya kontrakt inom de önskvärda yrkena. Dessa nyförvärv tillskrivs bonussystemet.
Politikerna förstår dock att de som redan jobbar i kommunen kan känna sig orättvist behandlade. Därför anser kommunalrådet Åsa Sjödén (S) att även befintlig personal behöver uppmuntras.
– Därför jobbar vi mycket med personalförmåner, bland annat har vi höjt friskvårdspengen till 2 000 kronor, säger hon till SVT Nyheter.

Snart blir bristen mer akut

Inom somliga av bristyrkena är det många utbildade, men få som vill bosätta sig på glesbygden. Inom andra, såsom undersköterska, är det många utbildningsplatser som står tomma.
Då få är intresserade av vård- och omsorgsyrken, och en stor andel av yrkesaktiva är över 45, kommer bristen inom kort att bli ännu svårare. Statistiska Centralbyrån (SCB) uppskattar även att det behövs 160 000 fler vård- och omsorgsutbildade inom knappt 20 år.
Det beror delvis på att en av de största generationerna, 40-talisterna, snart behöver omfattande äldrevård. Enligt SCB kommer åldersgruppen över 80 år öka med 76 procent innan 2035.