En mamma kramar om en son i ett fattigt hem.Kommuner slåss i dag om vem som ska ta hand om bidragstagare i vårt samhälle. Ofta är det mindre kommuner som anklagar storstadskommuner för att ägna sig åt social dumpning. Foto: Halfpoint/Shutterstock

Politik

Begreppet social dumpning har blivit alltmer aktuellt de senaste åren. I regel handlar det om stadskommuner som påstås tvinga socialbidragstagare att flytta ifrån sina hemkommuner och ut till avfolkningskommuner på landsbygden. Men det råder oeniga åsikter i frågan, skriver Dagens Arena.

Bråket om fattiga medborgare har en historia som är närmare 200 år. Ändå verkar väldigt lite ha hänt då kommuner i dag fortfarande bråkar om hur bidragstagare ska tas om hand. Sigtuna kommun och Kramfors kommun är två kommuner som har helt olika åsikt i frågan.

”Det är ett eget val”

Sigtuna kommun är en av de kommuner som tycker att inflyttning och utflyttning till och från en kommun handlar om ett eget val på individnivå. Kommunerna själva, menar de, kan inte hållas ansvariga för var någonstans en individ flyttar.

– Om personerna i fråga hittar ett boende i Ragunda, Kramfors, Solna eller Huddinge så är det deras val att ta det boendet. Där vi finns till är i att ta reda på hur det går till att söka bostad, säger ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun Mattias Askerson (M).

Mattias Askerson (M) vill också starkt påpeka att det inte handlar om social dumpning. Men det är inte alla kommuner som håller med honom.

”Hjälp av hemkommunen”

Verksamhetschef på Individ- och familjeomsorg i Kramfors kommun, Carina Eriksson, delar inte Mattias Askersons åsikt i frågan. Hon menar att det är tydligt att social dumpning fortgår och att hemkommuner hjälper individer att flytta ut från deras kommun och in till, exempelvis, Kramfors kommun.

Hon framhåller också att det finns anledning att tro att hemkommunen hjälper till med att betala den första hyra i den nya kommunen.

– Vi har pratat med hemkommunerna och de anser inte att de gjort något fel utan tvärtom hjälpt dessa personer att få en bostad. De hävdar att personer har rätt att bosätta sig vart man vill i Sverige. Att vår kommun sedan känner som att vi får nya bidragstagare, ofta med svårigheter, tar de ingen som helst hänsyn till, säger Carina Eriksson.