A-kassa

Ett medlemskap i a-kassan kan vara avgörande vid ofrivillig arbetslöshet. Ändå har 8 600 Byggnadsmedlemmar valt att inte gå med. Nu riskerar de att bli utan pengar.

Det var under torsdagen som Byggnadsarbetaren rapporterade om att många fackförbundsmedlemmar ännu inte är medlemmar i Byggnads a-kassa. 8 600 Byggnadsmedlemmar är inte med i a-kassan och av 116 500 medlemmar i a-kassan utgörs en stor del av enskilda medlemmar samt av 10 000 medlemmar från målarförbundet.

Många fackförbundsmedlemmar är inte med i a-kassan

Trots det höga medlemsantalet i Byggnads a-kassa är det ett stort antal fackförbundsmedlemmar som ännu inte är medlemmar vilket oroar Alf Mellström som är kassaföreståndare på Byggnads a-kassa.
– Det här gruppen blir allt större. För Byggnads del handlar det om 8 600 medlemmar och för Målarna 1 200, säger Alf Mellström till Byggnadsarbetaren.

Medlemskapet i a-kassan missas främst av unga

Alf Malmström menar vidare att anledningen till att fackförbundsmedlemmar inte är med i a-kassan kan bero på att många glömmer bort att gå med i a-kassan. Många som arbetar inom byggbranschen har varit medlemmar i facket sedan gymnasiet vilket gör att det missar att ansöka om medlemskap när de sedan kommer ut i arbetslivet.
Majoriteten av de som inte väljer alternativt missar att ingå ett medlemskap i a-kassan är unga arbetstagare födda från 1980-talet och framåt.

Tusentals riskerar nu att stå utan ersättning

Grunden till att Alf Malmström nu går ut och varnar för situationen ligger i att de unga och de som jobbat i branschen under en kortare tid är de som riskerar att bli arbetslösa först när konjunkturen vänder.
– Vi riskerar att få en situation där en massa medlemmar som söker ersättning inte har rätt att få någon ersättning.  Och många av dem har kanske trott att de varit medlemmar i a-kassan hela tiden, säger Malmström.