Grävskopa och byggarbetare på byggarbetsplatsFram till 2040 kommer det investeras mer än en biljon kronor i nya bostäder och infrastruktur men det saknas byggjobbare. Foto: NoyanYalcin/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

De närmaste 20 åren kommer mer än en biljon kronor investeras i byggprojekt i storregionen kring Stockholm. Ett problem är bara att det saknas byggjobbare som kan genomföra arbetet, det visar en rapport från Invest Stockholm.

I storregionen runt Stockholm finns det planer på en mängd olika byggprojekt. Det rör sig om nya bostäder och ny infrastruktur till ett värde av 1,15 biljoner kronor. Det är en rekordsiffra och 17 procent högre än från Invest Stockholms senaste rapport 2017.

Problemet med de allt fler byggprojekten är att det saknas byggjobbare. Inom storregionen finns det cirka 20 000 byggjobbare men den siffran måste öka till 45 000 för att tillgodose det behov som finns.

Behövs fler hantverkare, målare och elektriker

När byggprojekten ökar kommer det inte bara behövas fler byggjobbare. I dagsläget finns det även ett underskott när det gäller hantverkare, elektriker och målare.

Det är än så länge ingen kris på arbetsplatserna. De planerade byggprojekten sträcker sig hela vägen fram till 2040 så än så länge finns det tid att rekrytera nytt folk.

Allra mest pengar läggs på bostäder

Av de 1,15 biljoner kronorna som de framtida byggprojekten uppgår till är det bostäderna som tar upp den största biten. Fram till 2040 kommer närmare 640 miljarder kronor investeras i bara bostäder. Totalt ska det byggas omkring 400 000 nya bostäder i de 55 kommunerna som utgör storregionen ”Stockholm Business Region”.

Den största delen av pengarna, cirka 29 procent, kommer att läggas på bostäder i Stockholms stad, följt av Uppsala och Huddinge som för 5 procent vardera.

Mycket tyder även på att bostadsplanerna som finns kommer att förverkligas. I ett området runt Stockholm bor det idag 3,8 miljoner personer. I rapporten räknar rapportförfattarna med att samma område kommer att befolkas av 5 miljoner personer inom 30 år.