två tjejer skvallrar om en kille som känner sig mobbad av demChefer och fler män än kvinnor känner sig mobbade på arbetet. Foto: Dusan Petkovic/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt en avhandling av Rebecka Cowen Forssell är det fler män än kvinnor som utsätts för nätmobbning på jobbet. Även chefer är överrepresenterade, skriver Malmö universitet i ett pressmeddelande. 

Chefer och fler män än kvinnor uppger att de utsatts för arbetsrelaterad cybermobbning enligt en avhandling som Rebecka Cowen Frossell vid Malmö universitet har gjort.

Män och chefer känner sig mer utsatta

I enkäten svarade knappt 1 procent att de upplevde sig själva som nätmobbade. 10 procent uppgav att de utsatts för handlingar som enligt forskarna kategoriseras som mobbning. Vidare uppgav både personer i chefsposition och fler män än kvinnor att de utsatts för nätmobbning i sitt arbete.

Enligt Cowen Forssell gör den digitala kommunikationen det lättare för personer att framföra sitt budskap mer kontrollerat än vid fysiska möten med personen. Genom digitala medier bjuds även andra in att bruka sin makt mot chefer och arbetstagare.

Vidare visar Cowens Forssells forskning att mobbning via digitala kanaler kan ges i uttryck på olika sätt. Mobbning på sociala medier som Facebook var mer aggressiv medan det via e-post handlade mer om exkluderande mobbning.

Varje digital plattform ökar riskerna för nätmobbning

Rebecka Cowen Forssell har studerat cybermobbningen i arbetslivet. Genom varje digital plattform skapas det ytterligare möjligheter att cybermobba människor. Mobbningen sker inte bara fysiskt idag utan fortsätter även via digitala kanaler som sms, e-post och genom sociala medier som Instagram och Facebook. 

I avhandlingen som bygger på intervjuer och enkäter har Rebecka Cowen Frossell undersökt var och hur mobbning sker i arbetslivet. Av 3 400 personer i åldrarna 25 till 65 år i region Skåne som befinner sig i yrkeslivet uppgav 3,5 procent att de kände sig mobbade i det fysiska arbetsrummet. 

Enligt Cowen Forssell är traditionell mobbning och cypermobbning sammanlänkande. Även om offret blir mobbat på sociala medier så uppstår det också möten i yrkeslivet mellan mobbare och den som blivit mobbad, vilket måste hanteras av inblandade parter.