Arbetsmarknad

Bemanningsanställda får i större utsträckning än tidigare sämre introduktioner på sina arbetsplatser. Bristerna i det förebyggande miljöarbetet har genomgått en ökning. Det visar resultaten efter Arbetsmiljöverkets inspektioner på 880 svenska arbetsplatser.

Efter inspektionerna som Arbetsmiljöverket har genomfört på arbetsplatser runt om i Sverige har man sett ett ökat behov av riskreducering. Av de 880 inspekterade arbetsplatserna har 577 fått meddelanden från Arbetsmiljöverket om att bristerna i arbetsmiljön ska åtgärdas.

Den bristande introduktionen av ny personal är det största problemområdet

Av de problemområden som Arbetsmiljöverkets inspektioner synliggjort är den bristande introduktionen av ny personal den största.
Enligt Arbetsmiljöverkets generaldirektör, Erna Zelmin-Ekenhem, ska arbetet med att förbygga risker på arbetsplatser vara en del av den dagliga rutinen. Kundföretaget, som har den ledande arbetstagarrollen i det här fallet, behöver utföra det huvudsakliga förebyggande arbetet på plats.
Även bemanningsföretagen behöver se över riskerna som deras arbetstagare kan utsättas för. De behöver sätta sig in kundföretagens arbetsplatser och se till att de genomgått en grundlig riskbedömning.

Många arbetstagare är unga och oerfarna

Varje år hyr arbetsplatser sammanlagt in runt närmare 83 000 arbetstagare från bemanningsföretag. Många av bemanningsföretagens arbetstagare är unga och nya på arbetsmarknaden. Vilket gör att de är utsatta för en ökad risk på arbetsplasterna de kommer till.
Den ökade risken på arbetsplatserna gäller främst för bemanningspersonal som hyrs ut på kortare jobbuppdrag.

6 av 10 arbetsplatser behöver åtgärda brister

Efter inspektionen genomförd av Arbetsmiljöverket ska 6 av 10 arbetsplatser skapa eller utveckla nya rutiner för riskbedömning och undersökning.
Även rutiner för förebyggande arbetsmiljöarbete som redan existerar skriftligt men som inte går att tillämpa i praktiken ska åtgärdas
Under åren 2011-2015 råkade bemanningsanställda ut för 13 arbetsolyckor per 1 000 anställda. Detta kan jämföras med 7 per 1 000 för samtliga branscher.