Danske banks chefsekonom Michael Grahn varnar för långsamma löneökningar. Foto: Roland Magnusson, Michael Grahn/Shutterstock, Pressbild Danske bank

Arbetsmarknad

Svenskarnas löner ökar i långsam takt och är näst intill obefintliga. Danske bank varnar för att de reala löneökningarna ligger nere på noll. Anledningen ska vara Riksbankens styrräntesänkning till -0,50 procent som genomfördes för tre år sedan.

Svd Näringsliv rapporterade i mitten av november om de långsamma löneökningarna som drabbar svenska arbetstagare. Bristen på löneökningarna ska bero på Riksbankens sänkning av styrräntan som genomfördes för tre år sedan och som nu ligger på -0,50 procent.

Danske Bank varnar för obefintliga löneökningar

Löneökningarna i Sverige är lägre och färre än på många år. Enligt Svenska Dagbladets rapportering är svenskarnas löneökningar i princip obefintliga och storbanken Danske Bank varnar för att löneökningarna kommer att ligga på en ovanligt låg nivå.
Michel Grahn, Danske Banks chefsekonom, menar att om man ser till de senaste löneutfallen kan man se att de reala löneökningarna i princip ligger nere på nollan.

De små löneökningarna beror på sänkningen av styrräntan

Anledningen till varför svenskarnas löner höjs med så små marginaler grundar sig i sänkningen av styrräntan ned till -0,50 procent.
Minskningen genomfördes för tre år sedan av Riksbanken och har lett till att den svenska kronan har blivit svagare och euron starkare vilket har lett till ökad inflation.

Höjda konsumentpriser har också påverkat löneökningarna

Konsumentpriserna som har höjts under de närmsta två åren kan också räknas som en av anledningarna till att svenskarnas löner är näst intill obefintliga.
Under 2017 och 2018 har reallönerna ökat med endast 0,5 procent för varje år. Det tidigare snittet har legat på 2,5 procent.
Michael Grahn menar vidare att han är orolig för att den svenska ekonomin under de kommande åren kommer att växla ner i takt. Hade inflationen ökat på grund av högre löneökningar hade de svenska hushållen gynnats i högre utsträckning.