A-kassa

Många deltidsarbetande brandmän lämnar sina uppdrag på grund av den låga a-kassan. Nu ska den höjas med förhoppningen att fler deltidsbrandmän inte ska behöva gå tillbaka till sina tidigare heltidsjobb, rapporterar Kommunalarbetaren.

Det var under onsdagen som regeringen lade fram förslaget om att höja a-kassan för brandmän som jobbar deltid. Samtidigt ska kommunerna underlätta möjligheten för att få fram fler deltidsbrandmän genom anställda inom kommunen. Allt från början ett förslag från räddningstjänstutredningen som togs emot av Justitie- och inrikesministern den 19 juni.

Den låga a-kassan har resulterat i färre deltidsbrandmän

En stor andel av Sveriges deltidsarbetande brandmän har valt att lämna sitt uppdrag på grund av den låga a-kassan. Problemet ligger i att avdraget blir större än ersättningen. Skulle en deltidsbrandman i dagsläget bli av med sitt vardagliga jobb skulle en utryckning kosta hen flera dagars a-kasseersättning.
I nuläget omfattas de deltidsarbetande brandmännen av 75 ersättningsdagar. Tar de slut behöver de välja mellan alternativen att ta a-kassan fullt ut eller fortsätta sitt uppdrag inom brandkåren helt utan ersättning från a-kassan.
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) menar att problemet ligger i att deltidsbrandmännen kan få större avdrag än ersättning från a-kassan. Ett betydande problem som han vill se en lösning på.

Nu ska det rekryteras fler deltidsbrandmän bland kommunanställda

Efter att flera deltidsarbetande brandmän valt att lämna sitt uppdrag behöver arbetsstyrkan på brandstationerna rekryteras upp. Därför har räddningstjänstutredningen lagt fram förslaget om att ställa krav på kommunerna om att underlätta möjligheten för kommunanställda att jobba som brandmän på deltid.
I förslaget ska kommunerna stödjas av myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ska se till att rekryteringarna av deltidsbrandmän ökar.
Antalet utbildningsorter har ökat i mängd sedan tidigare, från 2 till 5 stycken, men Morgan Johansson menar att man nu behöver satsa på att öka antalet utbildade brandmän. Målet är att gå från 500 utbildade till mellan 800 och 1 000 stycken.

Kommunal är positiv till förslaget

Susanne Gällhagen, ombudsman på Kommunal, tycker att det ska vara en självklarhet att man ska kunna sysselsätta sig som deltidsarbetande brandman trots arbetslöshet. Förslaget är glädjande och det här är ett problem vi försökt få på rätsida under en omfattande tid.
Sedan är det mycket positivt att kommunerna ska få stöd och möjlighet att rekrytera sina anställda som deltidsbrandmän, menar Gällhagen.