Budgetpropositionen för 2021 uppgår till 105 miljarder kronor. Elva miljarder är öronmärkta för utbildning, jobb och a-kassa och den tillfälligt höjda a-kassan kommer att bestå under 2021 och 2022. Foto: Shutterstock.com/ETAJOE

A-kassa

Budgetpropositionen för 2021 innehåller satsningar på arbete, välfärd och a-kassa på upp till 105 miljarder kronor. Dessutom väntas skattesänkningar för närmare 30 miljarder kronor, skriver SvD Näringsliv

105 miljarder kronor ska hjälpa till att återstarta den svenska ekonomin. Budgetpropositionen för 2021 innehåller bland annat satsningar på arbetsmarknaden, där elva miljarder är öronmärkta för utbildning, jobb och a-kassa.

Tillfälligt höjda a-kassan förlängs under två år

Den tillfälligt höjda a-kassan kommer att bestå under 2021 och 2022 och Arbetsförmedlingen får höjda anslag med ytterligare en miljard kronor. Dessutom läggs även en miljard kronor på privata matchningstjänster.

Fler utbildningsplatser och satsningar på den offentliga verksamheten

Fler ska ha möjligheten att få arbetsmarknadsutbildningar, introduktionsarbeten och extratjänster. Yrkesvux utökar sina platser till 19 000. Det blir 9 700 fler högskoleplatser och 1 100 fler platser på yrkeshögskolan.

Budgeten beräknas frambringa 75 000 fler arbeten under 2021 tillsammans med andra åtgärder som sänkt företagsskatt och stöd till företag. Enligt Finansminister, Magdalena Andersson, är det framför allt satsningarna på den offentliga verksamheten som kommer att skapa nya arbeten.

Budgetsatsningarna gör att arbetslösheten väntas minska med 1,3 procentenheter enligt Finansdepartementets bedömning.

Sänkt inkomstskatt och sänkta arbetsgivaravgifter

Av budgetpropositionens 105 miljarder kronor kommer 24 miljarder kronor gå till sänkt inkomstskatt, förlängd och förhöjd a-kassa och sänkt skatt för pensionärer. Dessutom får företagen stöd med cirka 20 miljarder kronor som kommer att gå till bland annat sänkt arbetsgivaravgift och stöd till företag som drabbats av coronakrisen. Totalt kommer cirka 29 miljarder kronor gå till sänkta skatter för hushåll och företag.

Satsning på skola, vård, omsorg och äldreomsorg

25 miljarder kronor kommer att gå till skola, vård och omsorg. De generella statsbidragen kommer att höjas med 10 miljarder under nästa år och äldreomsorgen får fyra miljarder kronor i ett särskilt statsbidrag. 

De tillfälliga satsningarna kommer att minska de kommande två åren

Till 2022 kommer budgeten att krympa från 105 miljarder kronor till 85 miljarder kronor och under 2023 kommer budgeten att minska till 52 miljarder kronor. 

Enligt Magdalena Andersson kommer Sverige att klara av den ekonomiska krisen med ett litet bump i statsskulden under förutsättning att prognoserna håller.