Kvinnlig journalist antecknar under en presskonferensArbetsmarknaden för journalister ser fortsatt dyster ut. Foto: wellphoto/Shutterstock.

Arbetsmarknad

Antalet arbetslösa journalister är dubbelt så många i år jämfört med år 2019, rapporterar tidningen Journalisten.

Arbetsmarknaden för journalister fortsätter att se mörk ut. Ett tecken på att situationen har försämrats under året är faktumet att Journalisternas Arbetslöshetskassa har tagit emot nära dubbelt så många ansökningar jämfört med förra året.

Under juni i år var det 491 personer som fick ersättning av Journalisternas Arbetslöshetskassa. Det är en kraftig ökning jämfört med samma period förra året, då bara 303 personer fick ersättning.

Enligt Journalisternas Arbetslöshetskassas kassaföreståndare, Wolfgang Ramstedt, är antalet arbetslösa journalister dubbelt så många i år jämfört med tidigare år och det handlar både om en ökning av antalet nya arbetslösa och en ökning av antalet personer som har blivit långtidsarbetslösa.

– Det är ungefär dubbelt så många arbetslösa journalister som för ett år sedan, säger Wolfgang Ramstedt till tidningen Journalisten.

Bristen på sommarvikariat har förvärrat situationen

En av anledningarna till att antalet arbetslösa journalister har ökat kraftigt är det minskade utbudet av sommarvikariat, menar Wolfgang Ramstedt. Varför sommarvikariaten har minskat är oklart, men att det kan finnas en koppling till de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin är inte långsökt.

När regeringen i mars meddelade de nya reglerna för a-kassan till följd av coronapandemin ansökte över 500 personer om medlemskap i Journalisternas Arbetslöshetskassa, vilket ledde till att datorsystemet hos a-kassan kraschade. Men den positiva trenden har vänt sedan dess och nu försvinner i stället medlemmar från a-kassan.

– Vi har tappat mellan 15 och 25 medlemmar varje månad sedan dess, säger Wolfgang Ramstedt till tidningen Journalisten.

Halva redaktionen på gratistidning i Stockholm har sagts upp

För bara ett par dagar sedan meddelade gratistidningsföretaget Direktpress, som i juni köpte konkurrenten Mitt i:s tidningar, att halva Mitt i-redaktionen kommer att behöva sägas upp.

Uppsägningarna innebär att ytterligare 25 journalister kommer att förlora sina jobb.