Stephen Schad, ordförande i Egenanställningsföretagens branschorganisation. Foto: Pressbild/Egenanställningsföretagens branschorganisation

A-kassa

Arbetsmarknaden för egenanställda som arbetar på uppdrag blir utestängda av a-kassan som vill försvåra möjligheten till ersättning och omställning. Det menar Egenanställningsföretagens branschorganisations ordförande Stephen Schad i en debattartikel i SvD Näringsliv.

I debattartikeln, som publicerades under tisdagen, vill debattören Stephen Schad belysa problemen som anställda inom uppdragsbranschen möter i deras ansökan om a-kassa. Trots att arbetsmarknaden som baseras på uppdrag ökat i Sverige sedan millennieskiftet möts många egenanställda av motstånd när de ansöker om a-kassa.

Uppdragsanställda får motstånd från a-kassan

Stephen Schad menar att trots det faktum att den uppdragsbaserade arbetsmarknaden hela tiden växer sig större möter de anställda hårt motstånd när de önskar få ta del av arbetslöshetsersättningen.
Debattören menar att när uppdragsanställda önskar sig en omställning blir de vägrade ersättning från a-kassan baserat på rena lögner. Schad poängterar med tre exempel:

  • A-kassorna menar att de redan bör vara informerade om att uppdragsarbete inte ger rätt till ersättning.
  • A-kassorna hänvisar endast till domar som ger a-kassan fördelar.
  • Handläggarna lurar uppdragsanställda att fylla i blanketter vilka leder till att den uppdragsanställda enligt a-kassan definieras som företagare.

Enligt Schad stängs på så sätt uppdragsanställda ute från en ständigt växande jobbransch. Samtidigt som det kan ses som ett bevis på att Sveriges 40 a-kassor arbetar utifrån en föråldrad lagstiftning.

Den nya arbetslöshetsförsäkringen kan vara lösningen

Stephen Schad känner sig ändå hoppfull inför framtiden tack vare utredningen ”En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster”. Utredningen är tillsatt av regeringen och debattören hoppas att den ska leda till förslag kopplade till dagens arbetsmarknad.
Avslutningsvis uppmanar Schad den ansvariga ministern att tilldela Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen uppdraget om att se till att a-kassorna agerar utifrån lagens föreskrifter.