Elektriker med gul skyddshjälm och munskydd som skruvar i ett elskåp.Coronapandemin har lett till extremt långa väntetider hos de olika a-kassorna. Men hos Elektrikernas a-kassa är handläggningstiden för den som söker ersättning bara fyra veckor. Foto: Francescomoufotografo/Shutterstock.com

A-kassa

Väntan på a-kassa har varit lång för många under pandemin, men inte för elektrikerna. Mediantiden för den som sökt ersättning ligger på fyra veckor. Där är en av de kortare handläggningstiderna bland alla a-kassor, skriver Elektrikern.

Oron för hur länge man behöver vänta på ersättning från a-kassan är stor. Väntetiderna har varit väldigt lång hos flera a-kassor. Vi har tidigare rapporterat om Alfakassan som har haft extremt långa väntetider. Medlemmar där vittnar om att de har fått vänta minst 22 veckor innan de fått besked om ersättning. Men så är inte fallet hos Elektrikernas a-kassa.

Handläggningstid på fyra veckor

Handläggningstiden för de som söker ersättning från Elektrikernas a-kassa ligger på fyra veckor, vilket är bland de kortaste handläggningstiderna bland alla a-kassor.

Anna-Lena Lindberg, kassaföreståndaren hos Elektrikernas a-kassa, säger att de varje dag får samtal från oroliga medlemmar som bland annat vill försäkra sig om att de är medlemmar. Fokus ligger på kärnverksamheten. Enligt Anna Lena Lindberg går medlemmarnas försörjning först. 

Längre väntetider hos många andra a-kassor

Alfakassan är den a-kassan som har längst väntetid för den som sökt ersättning. I september fick medianpersonen vänta i 22 veckor på att få ersättning från Alfakassan, och i oktober var mediantiden 21 veckor.

Men det är inte bara Alfakassan som har långa väntetider. Även Handels, Hotell- och restaurangs och Småföretagarnas a-kassa har väntetider på flera månader. 

Antalet medlemmar har ökat

Medlemsantalet i Elektrikernas a-kassa har ökat under året. Innan Coronapandemin hade Elektrikernas a-kassa cirka 28 000 medlemmar. Men under året har antalet medlemmar ökat till 30 500 personer. 

I och med pandemin ökade även arbetslösheten. Innan coronapandemin var cirka 300 medlemmar inskrivna hos Arbetsförmedlingen. I juli var det 812 medlemmar som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen. I oktober hade siffran minskat något och låg på 684 personer. 

Har utökat personalstyrkan 

Enligt Anna-Lena Lindberg är det svårt att säga om arbetslösheten kommer att öka eller minska när pandemin tar fart igen. Det märks att oron för framtiden bland medlemmarna är större nu än vad den varit tidigare. 

Elektrikernas a-kassa anställde ytterligare två handläggare under sommaren och nu är de totalt sju anställda. Anna-Lena Lindberg hoppas på att de får behålla den bemanningen som de har nu.