kvinna sitter vid bord med dator, ipad och mobiltelefonEgenföretagare med enskild firma förlorar en stor del av sina uppdrag på grund av coronakrisen, . Foto: Artie Medvedev/Shutterstock.com

Eget företag

Många egenföretagare hör just nu av sig till oss och undrar hur de kan få hjälp. På grund av coronakrisen har många förlorat sina uppdrag och har svårt att hålla firman igång. Därför samlar vi här information om vad som gäller för dig som har enskild firma och drabbas ekonomiskt av coronasituationen.

Vissa regler för a-kassa är desamma

Många som är utan uppdrag undrar om de kan få a-kassa under tiden som de har mindre jobb. Regeringen har föreslagit vissa lättnader i a-kassans krav som omfattar även egenföretagare. Men du måste fortfarande ha uppfyllt vissa villkor för att kunna söka a-kassa.

För att kunna få a-kassa som egenföretagare behöver du antingen lägga ner företaget på grund av arbetsbrist, eller ta uppehåll och hålla all verksamhet i företaget vilande. Företaget måste alltså vara helt inaktivt för att du ska räknas som arbetslös. Du kan inte få a-kassa samtidigt som du utför något arbete i företaget.

Tänk också på att du bara kan få ersättning baserat på din inkomst om du är medlem i en a-kassa och har varit det i minst 3 månader. Annars kan du söka en lägre grundersättning om du blir arbetslös.

Korttidspermittering gäller inte för enskild firma

Den korttidspermittering som infördes nyligen innebär att företag kan minska sina anställdas arbetstid, för att hantera den arbetsbrist som uppkommit. De kan då få statligt stöd för att fortsätta betala lön till de anställda under permitteringen.

Men detta gäller bara egenföretagare som har anställda i företaget, och ägare vars företag är ett aktiebolag, handelsbolag, förening eller stiftelse. Du kan alltså inte permittera dig själv när du har enskild firma.

Ta hjälp att hålla företaget vid liv

Runt om i landet finns det nätverk och organisationer som ger råd för företagare. Dem kan du vända dig till för frågor även i den här situationen. På Verksamt.se finns en lista över vilka aktörer som finns i olika regioner.

En sådan aktör som kan ge rådgivning till enskilda firmor och andra företag är Almi. De finns på de flesta håll i landet.

En annan aktör som arbetar med stöd till egenföretagare är Tillväxtverket. De för just nu en dialog med regeringen om vilka åtgärder som kan underlätta situationen för egenföretagare, enligt information på deras hemsida.

Regeringen kan ge nya besked inom kort

Tyvärr kvarstår fortfarande många frågetecken om vad som gäller för enskilda firmor som har drabbats av den rådande situationen. Allt har gått mycket fort och beskeden har kunnat ändras från dag till dag.

Enligt Arbetsvärlden arbetar regeringen för fullt på ytterligare en ändringsbudget, efter att ha pratat med både fackförbund och näringslivet. Förhoppningsvis kommer denna budget att presentera ytterligare åtgärder för att stödja företag i kris, inklusive dig som har enskild firma.

Uppdatering: Under onsdagen 25 mars föreslog regeringen en ny ändringsbudget, där de förtydligade vad som gäller för enskilda firmor i vissa fall.

Föreslagna stöd för enskilda firmor

  • Uppskjuten skatt för 2019. Du får skjuta upp skatten på företagets vinster för 2019. Upp till 1 miljon kronor får skjutas upp via en så kallad periodiseringsfond. Det innebär att du kan få tillbaka preliminärskatten som du betalade under 2019.
  • Sänkta egenavgifter. De egenavgifter som enskilda firmor betalar på sitt överskott sänks tillfälligt från den 6 april. Det innebär att du bara ska betala ålderspensionsavgiften, allmänna löneavgiften och två tredjedelar av övriga egenavgifter under 2020.