två kupade händer håller i mynt över ett träbord och har tappat några av myntenAtt taket för a-kassan inte har höjts tillräckligt ofta gör att arbetslösa får allt mindre ersättning, menar både TCO och en forskare vid Lunds universitet. Foto: jekjob/Shutterstock.com

A-kassa

A-kassans tak har inte höjts i takt med lönerna, vilket innebär att a-kassan inte räcker för att ge ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Tidningen Kollega skriver att  inkomstförsäkringar och andra typer av ersättningar kan spela in i varför a-kassans tak är så lågt.

Med a-kassa är tanken att en arbetslös ska få omkring 80 procent av sin tidigare lön. Men riktigt så fungerar det inte alltid. A-kassans tak har nämligen inte höjts i samma takt som löneutvecklingen har gått uppåt.

Jayeon Lindellee, som är forskare vid Lunds universitet, har skrivit en avhandling om just detta. Hon menar att taket för a-kassan bara har höjts ett fåtal gånger sedan 90-talet då indexeringen av a-kassan togs bort. 

– Det innebär att inkomstbortfallsprincipen har blivit urholkad, säger forskaren till tidningen Kollega.

Inkomstförsäkringar kan bidra till att a-kassans tak inte höjs

Det var också under 90-talet som inkomstförsäkringarna började dyka upp. En inkomstförsäkring ingår ofta när man går med i en fackförening och ger i regel en större andel av lönen vid arbetslöshet än a-kassan, och även under en längre tid.

Jayeon Lindellee tror att inkomstförsäkringar och andra lösningar som exempelvis omställningsavtal, har satt mindre press på politiker när det gäller att höja taket för a-kassan.

Forskaren påpekar också att de personer som står långst ifrån arbetsmarknaden i lägre grad har tillgång till sådana komplement till a-kassan, och därmed är de som drabbas av det låga taket.

TCO: Kompletterande ersättningar kan aldrig ersätta det offentliga trygghetssystemet

I en undersökning från fackorganisationen TCO konstateras att kollektivavtalens kompletterande ersättningar spelar en stor roll för mångas ekonomiska trygghet. Det gäller såväl arbetslösa som sjukskrivna och föräldralediga.

TCO ger samma förklaring till detta som Jayeon Lindellee: de allmänna försäkringarnas ersättning har inte följt med i löneutvecklingen. Därför behöver staten ta ett större ansvar för att taken för a-kassan ska följa lönerna.

–  Kollektivavtalade försäkringar eller försäkringar som erbjuds medlemmar i fackliga organisationer ska aldrig och kan aldrig ersätta offentliga försäkringar, skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark i ett pressmeddelande.