Ersättning

Om du är ansluten till en a-kassa och blir arbetslös kan du få ersättning under perioden. Hur mycket du kan få i ersättning från a-kassan under arbetslöshet  beror på hur mycket du tjänat innan arbetslösheten och hur länge du varit ansluten till a-kassan.

Grundläggande villkor och krav  för a-kassa

För att du ska kunna få ersättning från a-kassan krävs det att du uppfyller vissa krav. Det finns även villkor för hur ersättningen baseras och hur den utbetalas.

  • Du får ersättning under 300 dagar. A-kassan betalas ut under ersättningsperioder som är 300 dagar, under denna period gäller olika regler för ersättningen.
  • Din ersättning baseras på din lön. A-kassan betalar ut en procent av den lön du fått under den 12 månaders period innan du blev arbetslös. Ersättningen ges enbart 5 dagar i veckan (fredag–söndag).
  • Sök aktivt efter en ny anställning. För dig som får ersättning från a-kassan krävs det att du är aktivt arbetssökande. Det innebär att du måste söka ett visst antal jobb per dag och du inte får tacka nej till en heltidsanställning som erbjuds.
  • Anslut dig till a-kassa i tid. Har du inte varit medlem i a-kassan tillräckligt länge innan du blir arbetslös får du enbart en grundersättning oavsett din inkomst. Därför är det en god idé att redan nu ansluta dig till en a-kassa som passar dig.

Detta är några av de villkor och krav som gäller under den period du får ersättning. Utöver dessa regler baseras din ersättning utifrån speciella regler.

Din ersättning baseras på din inkomst

Hur mycket du får i ersättning vid arbetslöshet baseras främst på din inkomst. A-kassan har också speciella villkor och krav för din ersättning under själva ersättningsperioden.

  • Procent av inkomsten. Din ersättning baseras på din inkomst under de senaste 12 månaderna då du hade arbete. Under de första 200 dagarna i ersättningsperioden får du upp till 80 procent av din inkomst i ersättning. Är du arbetslös efter 200 dagar får du 70 procent av din inkomst de resterande dagarna i ersättningsperioden.
  • Maximal ersättning. Oavsett inkomst kan du max få 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna, efter det blir maxersättningen 760 kronor per dag. Om maxersättningen är mindre än 80 procent av din tidigare inkomst kan du behöva teckna en inkomstförsäkring.

Det är många regler angående ersättning från a-kassan men för de allra flesta är det inte svårt att räkna ut sin ersättning.

Exempel: Kalle blir arbetslös. Innan han blev arbetslös var hans snittinkomst under 12 månader 800 kr/dag. Under de första 200 dagarna av arbetslös får Kalle då 0,8*800 = 640 kr/dag. Skulle han vara arbetslös efter 200 dagar får han istället 0,7*800 = 560 kr/dag. Hade hans snittinkomst i stället varit 3 000 kr/dag hade han max fått 910 kr/dag (maxersättning) under de första 200 dagarna och sedan 760 kr/dag.

Om du blir arbetslös och är osäker på vilken ersättning du kommer att få kan du alltid kontakta din a-kassa. Vill du räkna ut din ersättning själv gäller det att du kan beräkna din inkomst från arbetet under de 12 månader innan du blev arbetslös.