Ersättning

En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen kommer göra det svårare för nya medlemmar som blir arbetslösa att få a-kassa. Framöver ska det endast gå att samla ihop tid, som ligger till grund för ersättningen, när man arbetar.

För högre ersättning krävs längre medlemstid

För att få ersättning från a-kassan gäller det att den som är medlem aktivt aktivt sökt jobb och har arbetat ett visst antal månader innan arbetslösheten. För detta har man rätt till en grundersättning. Grundersättningen är max 365 kronor per dag, men den kan vara lägre beroende på hur mycket man arbetat. Men det finns möjlighet till högre ersättning än så, som max 910 kronor om dagen. Men förutom att söka jobb aktivt och arbeta ett visst antal månader krävs det även att man varit medlem i a-kassan i 12 månader.

Det beslut som nu tagits av Högsta förvaltningsdomstolen berör just medlemstiden och vad som krävs från arbetaren för att få tillgodoräkna sig denna.

Beslutet som tagits gäller hur villkoret kring medlemstiden ska tillämpas.

Tidigare har även den som varit arbetslös kunnat samla in medlemstiden. Har man exempelvis varit medlem i nio månader och därefter blivit av med jobbet har man kunnat samla in ytterligare tre månader som arbetslös och därefter ansökan om högre ersättning. Detta är efter Högsta förvaltningsdomstolens beslut inte längre möjligt.

Medlemstiden måste samlas in då man arbetar

Framöver måste man samla in medlemstiden då man arbetar. För den enskilde kan detta innebära att man går miste om 545 kronor om dagen om man blir arbetslös och inte varit medlem i 12 månader.

IF Metalls a-kassa är inte nöjda med beslutet som tagits. Olle Åkerlund som är kassaföreståndare säger till Dagens Arbete, att man är förvånad över beslutet och man tror att sina nya medlemmar kommer drabbas hårt. Han anser även att lagstiftaren bör tänka om och att beslutet är helt orimligt.