Foto: Shutterstock

Arbetsmarknad

Regeringen vill införa en ny anställningsform, etableringsjobb, för nyanlända och långtidsarbetslösa. Förhoppningen är att få 10 000 människor i arbete. Om riksdagen ställer sig bakom förslaget är osäkert, flera oppositionspartier har tidigare uttryckt kritik mot anställningsformen

Etableringsjobb ska få 10 000 i arbete

Vi är inne i en högkonjunktur och inom många branscher har arbetsgivarna svårt att hitta arbetskraft. Trots det är cirka 20 procent av alla utrikesfödda arbetslösa. För att få dem, tillsammans med långtidsarbetslösa, i arbete förhandlade fack och arbetsgivare i höstas fram en ny subventionerad anställning, etableringsjobb. Detta arbete ligger till grund för den nya anställningsform som regeringen, facken och arbetsgivarna nu kommit överens om. Arbetsmarknadsminister, Ylva Johansson, tror att anställningsformen kommer få 10 000 i arbete, skriver Arbetet.

Inkomsten ska motsvara de lägsta lönerna i kollektivavtalen

Etableringsjobbarna kommer få löner som motsvarar de lägsta i kollektivavtalen. När anställningarna införs nästa år kommer det handlar om en månadslön på 19 780 kronor, enligt beräkningarna som har gjorts. En arbetsgivare ska dock bara behöva betala 8 400 kronor, inklusive arbetsgivaravgift. Resten står staten för.
En etableringsanställning ska normalt vara i två år. där den anställde ska få möjlighet att delta i sfi (svenska för invandrare) och andra korta utbildningar. Detta för att förhoppningsvis kunna få en tillsvidareanställning när de två åren har gått.
För att anställningsformen ska bli lyckad gäller det att matcha arbetssökaren med en arbetsplats som passar. Det uppdraget ska därför gå till bemannings- och rekryteringsföretag.

Återstår flera steg innan etableringsjobben kan bli verklighet

Man vill att etableringsanställda ska känna samma trygghet som andra anställda. Men hur man ska utforma sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa för att det ska nå normala nivåer när arbetsgivaren betalar så låg lön återstår att se. Till sommaren tror Ylva Johansson att man kan presentera ett lagförslag kring detta.
Regeringen måste även anmäla förslaget till EU-kommissionen då det kan beröra EU-regler om statsstöd. Om riksdagen kommer ställa sig bakom förslaget är inte säkert. Flera oppositionspartier har tidigare varit kritiska till etableringsjobben.