stålarbetare visar lärling hur man använder en vinkelslipArbetsförmedlingens lärlingsprogram och samarbeten mellan skolor och företag tycker Marianne Thyssen är bra sätt att lyfta yrkesutbildningars värde. Foto: Ikonoklast Fotografie/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

EU anordnar den årliga yrkeskompetensveckan, då yrkesutbildningar av olika slag lyfts fram. I dag finns en negativ uppfattning om att yrkesutbildningar är ett sämre alternativ till andra utbildningar, men detta vill EU-kommissionär Marianne Thyssen ändra på, skriver Arbetet.

Marianne Thyssen är EU-kommissionär och ansvarar för frågor knutna till arbetsmarknaden. Hon berättar för Arbetet att hon sedan starten 2014 har haft målet att öka sysselsättningen hos EU:s befolkning, bland annat genom att främja yrkesutbildningar.

En vanlig uppfattning är att yrkesutbildning är ett andrahandsval jämfört med andra alternativ, menar Marianne Thyssen. Detta håller hon inte med om, utan pekar i stället på att yrkesutbildning har visat sig ge goda resultat när det gäller att öka sysselsättningen.

Högre sysselsättningsgrad hos yrkesutbildade unga

Sysselsättningsgraden bland unga som har avslutat en allmän gymnasieutbildning är 66,3 procent. Av dem som avslutat en yrkesutbildning var sysselsättningsgraden i stället 79,5 procent. Dessutom visar siffror på att vuxna som kontinuerligt fortbildar sig presterar bättre i sitt arbete.

Marianne Thyssen menar därför att yrkesutbildningar har stor potential att ge människor den kompetens de behöver för att kunna möta efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Hon berättar att Sverige är det land inom EU där flest vuxna utbildar sig, och av dem som går en yrkesutbildning är det imponerande många som får anställning.

Initiativ i EU och Sverige ska främja yrkesutbildningar

EU anordnar för fjärde året i rad den europeiska yrkeskompetensveckan. Då sätts fokus på alla typer av yrkesutbildningar och att visa på deras stora potential. Under veckan och resten av året ordnas tusentals aktiviteter på detta tema runt om i Europa.

I Sverige har Arbetsförmedlingen nyligen lanserat ett lärlingsprogram, och de har även infört samarbeten mellan skolor och lokala företag. Det tycker Marianne Thyssen är bra initiativ.

– Det gläder mig att Sverige stöder den europeiska yrkeskompetensveckan genom att uppmärksamma yrkesutbildningen och därigenom hjälpa människor att upptäcka sina talanger och utforska vad en yrkesutbildning kan ge dem.