Porträttbild Harald Petersson, kassaföreståndaren på Unionens a-kassa.Enligt Harald Petersson, kassaföreståndare på Unionens a-kassa, har man kunnat öka tillgängligheten hos Unionens a-kassa med hjälp av extrastöd och nyanställningar. Foto: Press/akassor/unionens-a-kassa, Mattias Lindbäck.

A-kassa

Under pandemin har trycket på a-kassorna ökat enormt. Ansökningarna till Unionens a-kassa har ökat med nästan 50 procent. Nyanställningar och extra stöd från Sveriges a-kassor har gjort att man har kunnat hålla nere väntetiderna, skriver Kollega

Många branscher har drabbats väldigt hårt av pandemin, något som även visat sig hos Unionens a-kassa. Innan coronapandemins utbrott låg antalet ersättningsärenden på cirka 16 000. Den siffran har nästan fördubblats och är uppe i 30 000 nu.

Ökade personalstyrkan med 30 procent

Unionen har under 2020 ökat sin personalstyrka med lite mer än 30 procent för att kunna hantera alla ärenden och klara verksamheten. Utöver det har man även köpt stöd utifrån. 

Intresseorganisationen Sveriges a-kassor driver det så kallade a-kassestödet. Det ger a-kassorna möjlighet att förstärka bland annat deras kundtjänst.

Enligt kassaföreståndaren på Unionens a-kassa, Harald Petersson, har stödet från Sveriges a-kassor varit ett komplement som givit Unionen möjlighet att öka deras tillgänglighet. Det har skett en kraftig ökning när det gäller kontakterna direkt med Unionen. Med hjälp av a-kassestödet har man kunnat vara tillgänglig för medlemmarna samtidigt som man har lyckats hålla bra handläggningstider.

Extrastödet har hjälpt Unionen att hålla handläggningstiden nere

Unionens handläggningstid, från dagen du ansöker om a-kassa tills pengarna betalas ut, ligger i genomsnitt på mellan fem och sex veckor. Enligt Harald Petersson är det en ökning med cirka en vecka om man jämför med hur det såg ut innan pandemins utbrott.

Dock kan vissa ärenden ta lite längre tid än fem till sex veckor. Ibland måste man hämta in flera arbetsgivarintyg vilket gör att handläggningstiden blir lite längre uppger Harald Petersson. De ärenden som har tagit längst tid ligger på cirka 10 veckor. 

Kommer fortsätta använda extrastödet

Unionens a-kassa kommer att fortsätta att använda sig av extrastödet för kundtjänsten under hela 2021.

Enligt Harald Petersson kommer behovet av den ökning som gjorts i personalstyrkan att bestå även framöver. Det höga antalet som söker a-kassa kommer troligtvis att fortsätta ett tag till. Men hur arbetsmarknaden kommer att se ut påverkas även av hur vaccineringarna går.