Okategoriserade

Att ha inflytande på jobbet kan vara svårt. Men att ha inflytande kan öka dina chanser att både få en högre lön och en högre position inom företaget. Eftersom vi i många fall har blivit mer självständiga i vårt arbete krävs dock att man vet hur man går tillväga för att skapa inflytande på sin arbetsplats.

Inflytande viktigt för karriären

Att ha inflytande på sin arbetsplats kan ge många fördelar. Först och främst ger det en del makt av vara informell ledare, något som kan göra att jobbet känns mer givande och ansvarsfullt. Men det ger även ett stort signaleringsvärde, den som leder sina kollegor i rätt riktning har goda förutsättningar att få officiella chefspositioner och även högre löner.

TipsDen som leder sin kollegor på ett bra sätt har även bra chanser till löneförhöjningar och befordringar.

Men att skaffa inflytande är inte alltid lätt, det har faktiskt troligtvis aldrig varit svårare. I många verksamheter idag jobbar man mycket självständigt och kollegorna är inte lika intresserade av varandras projekt som förut. Men det finns fortfarande sätt för dig som vill bygga upp en starkare närvaro på jobbet.

Nätverk och expertis viktigt för att bygga inflytande

I ett inslag i Harvad Buisness review förklarades just hur du kan öka ditt inflytande på jobbet. Innehållet kan sammanfattas i fyra underkategorier som du bör behärska för att öka ditt inflytande.

Nätverk

För den som vill utöka sitt inflytande är det viktigt att ha ett nätverk på arbetsplatsen. Det är viktigt att notera att du enbart behöver få till en god kommunikation, du behöver inte ha några speciella personliga egenskaper. Att ha en god kontakt med sina kollegor är första steget mot att utveckla ett inflytande på arbetsplatsen.

Kommunikation

Rimligtvis har kommunikation en viktig roll att spela för att utveckla sitt inflytande. Men det många inte tänker på är att kommunikation kan vara mycket invecklat. Det handlar dels om att upprätthålla ett bra kroppsspråk. Det kan innebära att inte ge ett argt intryck genom att korsa armarna, eller att framstå som nervös genom att prata högt och kolla ner i golvet. Istället bör du kolla personen i ögonen och hålla bröstet fritt och armarna avslappnade.

Tänk på! Att upprätthålla ett inbjudande och avslappnat kroppsspråk kan vara avgörande för att dina kollegor ska känna tillit och förtroende.

Utöver kroppsspråket är det även viktigt att hålla kommunikationen givande för båda parter. Ett bra sätt att göra detta på kan vara att lyssna till dina kollegor. Ofta känner man större förtroende och gemenskap med någon som lyssnar och tar till sig det man säger.

Expertis och säljkänsla

Utöver att skapa nätverk och utveckla kommunikation gäller det att sälja in både dig själv och din idé till dina kollegor. Det absolut bästa sättet att göra detta på är genom att utveckla en expertis. Förslagsvis ska det vara kunskap som är direkt kopplad till det företaget håller på med och expertisen ska gärna vara officiell. Det innebär att du exempelvis deltar på utbildningar och konferenser.
Slutligen gäller det att sälja in den enskilda idén du vill driva igenom. Detta bör ske genom en personlig försäljning till dina kollegor, tänk på deras behov och värderingar och utgå från dessa.
Genom att följda dessa riktlinjer får du enklare att kommunicera med dina kollegor och kan bilda starkare band inom företaget. I förlängningen ger detta dig ett inflytande som du kan använda för att driva igenom dina idéer och tankar i företaget.