Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen betalade 1,3 miljarder kronor till externa aktörer för stöd och matchning. Trots den höga summan har endast 16 procent av 91 000 deltagare fått jobb som inte finansieras av Arbetsförmedlingen.

Enligt en granskning som genomförts av Arbetet och Sekotidningen  har man kunnat se att Arbetsförmedlingens tjänst ”stöd och matchning” skapar alldeles för få jobb. Siffror från Arbetsförmedlingen visar att endast tre av tio har skaffat sig jobb 90 dagar efter de avslutat matchningstjänsten.

Arbetsförmedlingen har inte haft någon siffra för målsättning

Enligt Arbetsförmedlingens chef för externa tjänster, Petter Carolusson, har man inte satt upp någon egentlig siffra som målsättning. Förutsättningarna ser olika ut för olika orter med till exempel olika sammansättningar av målgrupper.
Arbetsförmedlingen skriver dock på sin hemsida att de har en högre målsättning och vill se högre siffror i framtiden.
Arbetet och Sekotidningen har fått fram detaljerade siffror där de har kunnat se att majoriteten av deltagarnas anställningar är finansierade av Arbetsförmedlingen.

Endast 16 procent av deltagarna fick jobb som inte finansieras av Arbetsförmedlingen

Av stöd- och matchningsdeltagarna som sökte jobb under 2017 fick fyra av tio subventionerade anställningar.
Även om målet med stöd och matchning är att få ut deltagarna i arbetslivet får bolagen en extra ersättning om stöd- och matchningsdeltagare väljer att studera vidare.
Deltagarna måste studera i minst en termin för att stöd- och matchningsbolagen ska få sin ersättning. Av de deltagare som avslutade sin tjänst under 2017 var det endast tre procent som valde att studera vidare. Majoriteten av deltagarna blev kvar i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

Ersättningen per deltagare kan maximalt bli 36 200 kronor

Beroende på hur stort behov den arbetssökande är av tjänsten stöd och matchning får bolagen en grundersättning mellan 180 och 280 kronor dagligen. Under en 90-dagarsperiod kan det maximalt resultera i en summa på 18 200 kronor.
Skulle den arbetssökande få en anställning inom 90-dagarsperioden får bolaget en snabbhetspremie. Alltså får bolaget hela ersättningen för tremånadersperioden utbetald även om den arbetssökande inte gått klart.
Bolagen kan också få betalt i form av resultatersättning om den arbetssökande jobbat minst fyra månader på sin nya anställning eller studerat i minst en termin. Bolagen kan alltså få upptill 36 200 kronor i ersättning per stöd- och matchningsdeltagare.