Arbetsmarknad

Nu tar Facebook upp kampen mot Arbetsförmedlingen, dagstidningarna och digitala plattformar som Blocket. Genom Facebook Jobs satsar bolaget på platsannonser och lanseringen smygstartade i USA förra året. Nu kommer tjänsten till ytterligare 40 länder, däribland Sverige.

Facebook Jobs ska underlätta rekryteringen för små och medelstora företag

Facebook Jobs ska vara en tjänst som riktar sig mot små och medelstora företag eftersom de har svårt att rekrytera i länder med bra arbetsmarknad och ekonomi. Tjänsten startade i USA förra året och snart kommer den att finnas i 40 länder till.
Mårten Barkman, som är stationerad i Dublin och ansvarar för kontakten med Facebooks små och stora företag, förklarar satsningen i en intervju med SvD Näringsliv.
– De absolut flesta av de sex miljoner företag som annonserar på Facebook är små eller medelstora. 90 procent av företagen inom OECD är av de storlekarna och där skapas 60 procent av alla nya jobb. Det jag hör när jag träffar den här typen av företag är att de har svårt att rekrytera människor, framför allt i Sverige som har god ekonomi och arbetsmarknad, säger han.
Man har sett att möten mellan företag och jobbsökande redan sker på Facebook. För att underlätta dessa möten ger man annonsören tillgång till den arbetssökandes profil och parterna kan sedan ha kontakt via Messenger.
Eftersom det i nuläget bara finns 16 annonser utlagda i Sverige, de flesta vid Facebooks datacenter i Luleå, finns det ännu ingen anledning för konkurrenterna att erkänna sig besegrade. Men eftersom 74 procent av internetanvändarna har Facebook så har de en stor kundbas att konkurrera med.

Genom att använda Facebooks algoritmer kan företag nå ut till relevant arbetskraft

Facebook Jobs platsannonstjänst kommer att vara kostnadsfri. Men om man vill att annonsen hamnar rätt i nyhetsflödet behöver man tillgång till bolagets algoritmer, vilket kommer att kosta för annonsörerna. När annonsören däremot betalar för att hamna på den bästa platsen i nyhetsflödet kan Facebook se till att annonsen hamnar hos de som har en relevant utbildning och bra jobbakgrund. Det enda företaget behöver ha är en sida på Facebook.
Bilden av bolaget har fläckats i sviterna av spridandet av fake news och utrymmet de gett till utvalda extremister. Eftersom Facebook velat ge intrycket av att vara ett bolag i allmänhetens tjänst, till skillnad från andra stora kommersiella företag, finns det en risk för att ryktet förvärras ytterligare i konkurrensen med Arbetsförmedlingen och de stora svenska mediehusen.