En lärare med två elever

Arbetsmarknad

Att som nyanländ få jobb inom sitt kompetensområde är inte lätt. Därför har SKL tillsammans med åtta fackförbund tagit fram sajten Vägen till jobben. Tanken är att sajten ska vägleda nyanlända hela vägen till ett arbete.

När nyanlända kommer till Sverige är det svårt att få jobb i linje med den kompetens man haft i sitt hemland. Extra svårt är det för nyanlända som tidigare arbetat inom vård, omsorg och skola.
SKL, Sveriges kommuner och landsting, har därför tagit fram en sajt som ska vägleda nyanlända till nya jobb. Sajten som heter Vägen till jobben är framtagen med åtta fackförbund samt förhandlingsorganisationen Akademikeralliansen.

Sajten visar samtliga steg mot ett jobb

När man kommer som nyanländ till Sverige är det svårt att veta hur man ska gå till väga för att få ett jobb inom det yrkesområde man tidigare tillhört. Det är just detta Vägen till jobben ska hjälpa till med. Det ska tydligt framgå hur vägen mot det specifika yrket ser ut och vilka aktörer som ansvarar för vad.
Det system som idag finns anser man inte vara tillräckligt tydligt vilket försvårar för många som kommer till Sverige.

Viktigt att ta del av kompetensen

På SKL anser man det vara viktigt att ta del av den kompetens som kommer till landet. Elsa Mattsson menar att det råder kompetensbrist i Sverige och då behövs all erfarenhet och utbildning som finns.
Hon betonar även att det idag tar tid att få arbete, det är inte bara att ge en tidigare lärare lärarlegitimation och låta denne undervisa.
– Det kan vara lockande att anvisa dem till ett jobb så fort som möjligt, men vi ser att det viktigaste är insatser som leder till långsiktig etablering på arbetsmarknaden, säger Elsa Mattsson, handläggare på arbetsgivarorganisationen SKL, till Arbetet.
Förhoppningen är att den processen ska kunna snabbas på med hjälp av Vägen till jobben.

Största delen av sajten är skriven på svenska

På sajten finns det en kortare informationstext som är tillgänglig på flera språk. I övrigt är den helt på svenska vilket betyder att den inte är tillgänglig för den som precis anlänt till Sverige.
Varför man inte skrivit sajten på flera språk har att göra med att det skulle vara väldigt resurskrävande att översätta. Det blir därför extra viktigt att man som ny i landet lär sig språket så fort som möjligt för att därefter kunna ta del av allt sajten har att erbjuda.