IT-inriktade kvinnor arbetar framför datornAndelen kvinnor som jobbar inom IT-branschen har minskat sedan 2006. Foto: Jacob Lund/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

IT-branschen blir allt mer mansdominerad och fler kvinnor lämnar IT-yrkena. För att få till en förändring och locka till sig fler tjejer krävs det att bilden av IT-yrken förändras, skriver Kollega. Ett sätt att förändra bilden på är genom direkt kontakt med unga tjejer.

Inom IT-branschen sker det hela tiden stora förändringar och det gör det svårt att hitta kompetent personal. Branschen kommer inom de närmaste åren sakna omkring 9 000 personer. För att få bukt med problemet måste fler kvinnor anställas till yrkena men tyvärr verkar det vara vårt. Kvinnorna som idag finns i branschen blir allt färre. Sedan 2006 har andelen kvinnor i IT-branschen sjunkit och förra året vara bara drygt en fjärdedel inom branschen kvinnor.

Bilden av IT-branschen måste förändras

Anledningarna till att det ser ut på det här sättet är många. Enligt arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen finns det en felaktig bild av att branschen bara passar tekniknördar.

För att branschen ska locka till sig fler tjejer är det viktigt att ändra bilden av teknikyrken. Fredrik von Essen från IT&Telekomföretagen menar att IT-branschen måste få till samma förändring som man lyckats med inom exempelvis juristyrken.

–  Den som väljer juristyrket gör inte det för att de vill sitta i en källare och läsa lagböcker, de gör det för att yrket är varierande och för att de genom yrket kan förändra världen, säger Fredrik von Essen, till Kollega.

Direkta kontakter kan förändra bilden av yrkena

För att fler kvinnor ska lockas till IT-yrken krävs det att ungdomarna får en rättvis bild av yrkena. Det är möjligt genom direkta kontakter. Om ungdomarna istället får höra om yrkena genom andrahandskällor som lärare eller föräldrar är risken stor att de får en felaktig bild av vad IT-yrken faktiskt innebär. Med direkta kontakter blir det istället lättare att på ett tydligt sätt visa vad en utbildning leder till och vad man kan göra i arbetet.

Kvinnor lämnar yrket när kompetensen inte tas till vara på

Hos Unionen arbetar Lina Andersson som utredare. Hon tror inte bara att det är viktigt att förändra bilden av IT-branschen för att locka nya tjejer. Hon tror även att det är viktigt att göra branschen mer jämställd. 

I dagsläget är det många kvinnor som lämnar yrkena för att deras kompetens inte tas till vara på. Istället får kvinnorna mer generalisttjänster medan männen får de mer tekniska uppdragen.