Medlemsantalet ökar hos Fastighets arbetslöshetskassa. Foto: Shutterstock.com

A-kassa

Medlemmarna hos Fastighets arbetslöshetskassa fortsatte att öka under 2018. Nu börjar medlemsantalet närma sig siffrorna som redovisades under rekordåret 2006. Året innan a-kassaavgiften höjdes. 

Det var i slutet av förra veckan som Fastighetsfolket rapporterade kring det ökade medlemsantalet hos Fastighets arbetslöshetskassa. Medlemsantalet närmar sig rekordåret 2006 vilket var året innan a-kassaavgiften höjdes.

Ökade antalet medlemmar kan bero på hög arbetslöshet

Under december 2018 nådde medlemsantalet hos Fastighets a-kassa upp till 44 171 medlemmar, en ökning från december 2017 då medlemsantalet beräknades ligga på 43 375 stycken. 

Richard Dimberg är biträdande kassaföreståndare på Fastighets a-kassa och menar att han tror att den senaste ökningen kan bero på branschens höga arbetslöshet. Arbetslösheten inom fastighetsbranschen är högre än inom många andra branscher vilket i sin tur leder till att fler behöver försäkra sin försörjning. 

–Det var också många som lämnade a-kassan 2006 så det finns många som kan behöva vara med där ute. säger Rickard Dimberg till Fastighetsfolket. 

Närmar sig antalet under rekordåret 2006

Medlemsnivåerna från 2018 börjar närma sig medlemsantalet som fanns under rekordåret 2006. Som även är året innan alliansregeringen beslutade sig för att införa nya regler angående a-kassa, högre avgifter inkluderade.

Richard Dimberg menar vidare att det ökade medlemsantalet är positivt för att Fastighets arbetslöshetskassa växer men också för att det gör tillvaron tryggare för de som riskerar att bli arbetslösa. 

Utbetalningarna håller stabila nivåer

Samtidigt som medlemsantalet ökar har antalet personer som erhåller ersättning från Fastighets arbetslöshetskassa legat på stabila nivåer under de senaste åren. 

I december 2017 fick 2176 medlemmar arbetslöshetsersättning jämfört med 2184 medlemmar under december 2018. 

Dimberg konstaterar att arbetslösheten håller en konstant nivå av arbetslöshet i jämförelse med andra branscher.