Arbetsmarknad

Norden är världens mest jämställda region där närmare åtta av tio kvinnor befinner sig på arbetsmarknaden. Detta är ett resultat av den nordiska jämställdhetspolitiken och har lett till en kraftig ökning av nordens BNP. Detta visar en rapport från samarbetsorganisationen OECD.

Rapporten menar att det under de senaste fyrtio till femtio åren skett en utveckling som hela tiden lett till ökad BNP. Kvinnornas sysselsättning har stått för mellan 10 och 20 procent av BNP-tillväxten per capita i Norden.

Världens mest jämställda region gynnas av stora samhällsvinster

Det var i samband med konferensen Social Political Forum i Montréal, Kanada, under onsdagen som rapporten presenterades. Nordiska ministerrådet arrangerade under konferensen ett event om jämställdhet i arbetslivet. Socialminister Annika Strandhäll deltog som vice ordförande.
– De nordiska länderna har valt olika vägar men haft det gemensamma målet att ge män och kvinnor samma möjligheter i arbetslivet. Idag är Norden världens mest jämställda region och den här rapporten visar vilka stora samhällsvinster som följer med en effektiv jämställdhetspolitik, säger Annika Strandhäll.

Nordens jämställdhetspolitik har får fler kvinnor ut i lönearbete

Enligt rapporten befinner sig i snitt 76 procent av Nordens kvinnor i lönearbete. Detta tack vare Nordens jämställdhetspolitik. I och med flexibilitet på arbetsplaster, att både mammor och pappor får betald föräldraledighet och en utökad barnomsorg har detta varit möjligt.
– Att kvinnor och män kan delta på arbetsmarknaden på lika villkor är en viktig förutsättning för att uppnå ekonomisk jämställdhet. Flera viktiga politiska reformer så som barnomsorg, äldreomsorg och föräldraförsäkringen har haft avgörande betydelse för utvecklingen av jämställdhet i Sverige, kommenterar Annika Strandhäll.
I rapporten kan man se att de nordiska länderna är ledande i användandet av några av OECD:s mest övergripande familje- och jämställdhetspolitiska paket. Effekten denna politik har på tillväxten har redovisats i en ytterligare ny rapport.