Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan. Foto: Myndigheten för yrkeshögskolan

nyheter Studerande

Yrkeshögskolorna får ut fler i arbetslivet efter examen än någonsin tidigare. Samtidigt som de skapar större möjligheter för de som ännu inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Det visar en rapport från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH.

Av de som tog examen från en yrkeshögskoleutbildning 2016 fick 80 procent jobb inom den första månaden ute i arbetslivet. Totalt fick 93 procent av de som avslutat en yrkeshögskoleutbildning under 2016 jobb. Rapporten Studerandes sysselsättning 2017 visar att Yrkeshögskolan resultat under 2017 är de bästa hittills.

Nu storsatsar man på fler yrkesutbildningar

De goda resultaten får yrkeshögskolorna att öka omfattningen på utbildningar och utbildningsplatser. MYH har därför nu beviljat en mängd nya utbildningar för Sveriges yrkeshögskolor.
Genom att bevilja 525 nya utbildningar och 36 000 nya utbildningsplatser genomför MYH en historisk storsatsning.

Sju av tio fick mer kvalificerade arbetsuppgifter efter examen

Thomas Persson, Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör, menar att konjunkturen är fortsatt god men för att svenska företag ska få möjlighet att växa behöver man fortsätta lägga fokus på ökad och kompatibel kompetens.
Av de som tog examen 2016 var det sju av tio som fick ökade och extra kvalificerade arbetsuppgifter efter examen.

Tänk på! När du kommer ut i arbetslivet kan det vara till din fördel att gå med i a-kassan. På så sätt har du skapat dig en trygghet om du en dag skulle bli arbetslös. Beroende på vilken a-kassa du väljer kan du få upp till 80 procent av din lön i ersättning. Här hittar du all information om hur du väljer a-kassan som passar bäst för dig.

De goda resultaten skapar fördelar för de som inte etablerat sig på arbetsmarknaden

Yrkeshögskolornas anmärkningsvärda resultat skapar möjligheter för såväl arbetsgivare som studenter. Men till stor del skapas det goda möjligheter för de som inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden ännu.
Att människor väljer att utbilda sig genom yrkeshögskolan skapar fördelar för dem själva genom att de tar möjligheten att ta ett extra steg på karriärstegen. Men de skapar också platser och möjligheter på arbetsmarknaden för de som inte ännu etablerat sig på arbetsmarknaden, menar Thomas Johansson.