ung kvinna samtalar med äldre kvinna som är arbetsförmedlare framför laptopArbetsförmedlare som skickar fler förslag på jobb att söka lyckas bättre med att hjälpa arbetssökande till jobb. Foto.: fizkes/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen skulle kunna få fler i jobb om fler arbetsförmedlare var mer positivt inställda till jobbsökaråtgärder. Enligt en granskning från Riksrevisionen gör arbetsförmedlarnas inställning nämligen en märkbar skillnad för resultatet, skriver Publikt.

Arbetsförmedlare med positiv inställning till jobbsökande åtgärder får fler arbetssökande i jobb. Den fjärdedel av arbetsförmedlarna som får flest personer i arbete är de som skickar flest jobbförslag till de sökande.

Det här visar en granskning som Riksrevisionen har gjort. Där har man tittat på vilken skillnad som finns mellan olika förmedlares arbetssätt, och hur man skulle kunna effektivisera förmedlingsarbetet. 

Fyra procent fler i arbete med denna inriktning

Om alla arbetsförmedlare följde detta exempel, skulle andelen arbetslösa som får nytt arbete inom två år öka med ungefär fyra procent, enligt Riksrevisionens rapport. Visserligen tar det räkneexemplet inte hänsyn till några undanträngningseffekter som skulle kunna uppstå. Men det ger ändå en viktig bild av hur arbetssätten påverkar resultatet.

– Det visar ändå att en ökad användning av arbetssätt som är tydligt inriktade mot sökaktiviteter har potential att bidra till att de arbetsmarknadspolitiska målen nås i högre utsträckning, säger Stefan Lundgren, riksrevisor.

En annan skillnad som framgår ur granskningen är att arbetsförmedlare olika ofta beviljar insatser från externa aktörer, eller insatser inriktade på utbildning. Men den här skillnaden verkar inte spela in i hur stor andel av de arbetssökande som kommer i arbete.

Rapporten kan ge vägledning i förändringsarbetet

Resultatet av granskningen skulle kunna användas för att öka effektiviteten i Arbetsförmedlingens arbete, enligt projektledaren Anton Ringström.

– Genom en mer träffsäker tilldelning av kostsamma insatser kan resurserna i högre utsträckning läggas där de gör störst nytta.

I sitt pågående förändringsarbete anser Riksrevisionen också att Arbetsförmedlingen ska rikta in sig mer på sökaktivitet i sitt arbetssätt, och att tilldelning av insatserna blir mer enhetlig. Några sätt att åstadkomma detta på är till exempel att förbättra uppföljning av arbetet, interna utbildningar och utbyte av erfarenheter arbetsförmedlare emellan.