Arbetsmarknad

Allt fler privatanställda tjänstemän som erhåller stöd från Trygghetsrådet, TRR, blir avskedade. Avskärningarna beror till största del på arbetsbrist. En undersökning visar att arbetsgivare inte tar lika bra hand om sina sjuka medarbetare längre.

Det var 2012 som TRR började undersöka hur många av medarbetarna på arbetsplaster som blev avskedade på grund av sjukdom. Då kunde man konstatera att 4,5 procent av de uppsagda led av sjukdom, en andel som till 2014 stigit med 5 procent. 2016 hade siffran ökat med ytterligare 3,5 procent och låg tillslut på 13 procent totalt.

Man kan se en fortsatt negativ utveckling i avskedandet av sjuka

Uppsägningen av sjuka tjänstemän fortsätter och det är ett mönster som TRR tror kommer fortsätta visa sig. Samtidigt vill man betona  att tjänstemännen inte blir uppsagda på grund av sjukdom utan att det istället skulle bero på arbetsbrist. Det menar Claes Åberg, kommunikationschef på TRR.

– Man blir ju uppsagd på grund av arbetsbrist. Men enligt personalchefer på svenska storföretag som vi talat med, tar man numera inte alls hand om sjuka medarbetare på samma sätt som förr, säger Claes Åberg till Kollega.

Att ta hand om arbetstagarna utifrån etik och moral var något man gjorde tidigare. Idag uppskattar arbetsgivarna effektiviteten högre och man fokuserar på de lagliga aspekterna i högre drag, menar TRR. .

Typen av ohälsa har genomgått ett drastiskt skifte

Från att TRR:s genomförda undersökning påbörjades har man kunnat iaktta tjänstemännens förändrade sjukdomstillstånd. 2012 led 50 procent av de arbetssökande av fysisk ohälsa samtidigt som 25 procent av de arbetssökande led av psykisk ohälsa. De resterande 25 procenten kunde till exempel lida av en blandning mellan de två sjukdomstillstånden.

2016 såg man istället se ett skifte där 50 procent av de arbetssökande, främst kvinnor, led av psykisk ohälsa och 32 procent led av fysisk ohälsa.

Jobbstressen ökar hos tjänstemännen

I samband med att den psykiska ohälsan ökar, kan man också se att andelen stressade tjänstemän ökar, det menar Unionen i en ny undersökning.  6 av 10 tjänstemän upplever att jobbstressen har ökat och återigen drabbas kvinnor värst, där 68 procent av de tillfrågade känner sig stressade. 7 av 10 upplever sig vara generellt stressade medan 3 av 10 inte hinner återhämta sig.

Mest stressade är privatanställda tjänstemän i Uppsala där 74 procent uppger att de känner sig stressade över sitt jobb. Minst stressade är man i Norrbotten, där ungefär hälften av de tillfrågade upplevde jobbrelaterad stress.