kvinna arbetar framför datorJohan Magnusson, en av forskarna bakom studien, tycker att offentlig sektor behöver öka den digitala kompetensen hos sina anställda. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

En undersökning som har gjorts vid Swedish Center for Digital Innovation vid Göteborgs universitet visar att efterfrågan på digital kompetens på 13 år har fördubblats i offentlig sektor. Dock finns det skillnader mellan myndigheter, regioner och kommuner. I kommunerna har efterfrågan ökat mest, medan utvecklingen har stannat av i regionerna. Detta skriver tidningen Ingenjören om.

Swedish Center for Digital Innovation utförde undersökningen genom att titta på 1,3 miljoner platsannonser hos Arbetsförmedlingen mellan år 2006 och 2019. De tittade på hur många digitalt laddade ord som nämndes i annonserna. För att avgöra vad som är digitalt laddade ord har de utgått ifrån en EU-definition.

Utifrån detta räknade de ut ett värde på digital intensitet, och det värdet har alltså fördubblats från 2006 till 2019. Den offentliga sektorn har ett lägre värde än den privata sektorn, men de börjar närma sig varandra mer och mer.

Regionerna har legat på samma nivå sedan 2016

I undersökningen har man gjort skillnad på myndigheter, regioner och kommuner för att jämföra utvecklingen dem emellan. Kommunerna hade lägst värde år 2016 men har nu högst värde av alla. I vanliga fall ligger de statliga myndigheterna högst upp, och statistiken för 2020, som ännu inte har släppts, visar att de ligger högst igen.

Regionernas utveckling har däremot avstannat. De har haft ungefär samma digitala intensitet sedan 2016. Det är inte helt säkert vad det beror på, men Johan Magnusson, docent i informatik och en av forskarna bakom studien, tycker att regionerna bör fråga sig varför det har blivit så.

Offentlig verksamhet behöver bli mer digital

Johan Magnusson tycker att både privat och offentlig sektor behöver bli bättre på att rekrytera digital kompetens. Men inte bara det – han tycker också man borde se till att kompetensutveckla den personal man redan har. Han menar att allmänheten förväntar sig samma nivå på digitala tjänster både från offentlig sektor och privat sektor.