ledig pappa som leker med sitt barn på sin ryggUnionen stämmer skoföretag som nekade säljare pappaledighet. Foto: debasige/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Pappa nekades pappaledighet i fem veckor då skoföretaget som mannen arbetade på inte kunde avvara honom. Enligt styrelseordförande i bolaget skulle mannens pappaledighet ge bolaget allvarliga ekonomiska konsekvenser och valde att säga upp honom om han inte tog tillbaka sin ledighetsansökan skriver tidningen Kollega

En skosäljare nekades pappaledighet då hans ledighet skulle ge företaget allvarliga ekonomiska konsekvenser enligt bolagets styrelseordförande. Skoföretaget kunde inte avvara honom under en femveckorsperiod utan valde att säga upp honom när han inte drog tillbaka sin ledighetsansökan skriver tidningen Kollega.

Föräldraledigheten skulle ge bolaget ekonomiska konsekvenser

Det kan vara tufft att förena arbetsliv med föräldraskap och därför valde en man som arbetar som återförsäljare av skor att ansöka om fem veckors föräldraledighet i anslutning till sin semester. Efter en vecka fick han ett meddelande från bolagets styrelseordförande att det inte fungerade eftersom sommaren var en viktigt försäljningsperiod. 

Enligt styrelseordförande skulle föräldraledigheten ge bolaget allvarliga ekonomiska konsekvenser och bad mannen att dra tillbaka sin ansökan om föräldraledighet vid tre tillfällen. När mannen vägrade blev han uppsagd på grund av arbetsbrist. 

Unionen ser ett tydligt samband mellan ansökningen om föräldraledighet, samtalen kring det och uppsägningen eftersom det skedde under en så kort tidsperiod. 

Företaget har behandlat mannen orättvist och samtidigt brutit mot föräldraledighetslagen och efter att företaget förhandlat med Unionen tog bolaget tillbaka uppsägningen en månad senare. 

Trakasserades när han sjukskrev sig

Problemen fortsatte dock för mannen. När han vid ett tillfälle blev sjuk på grund av sin höga arbetsbelastning fortsatte bolagets styrelseordförande att trakassera honom. Efter endast två dagar av sin sjukskrivning begärdes ett bevis på att mannen verkligen var sjuk genom ett sms från styrelseordförande. 

Efter åtta dagars sjukskrivning erhöll han ett brev från företaget där de uppgav att han inte lämnat in någon förklaring till sin frånvaro eller något sjukintyg och valde därmed att tolka det som att mannen avslutat sin anställning.

Mannen kunde intyga sin sjukfrånvaro

Unionen anser att företaget provocerat mannen till att säga upp sig. Därmed gör skoföretaget sig skyldiga till kränkande särbehandling. Mannen hade enligt Unionen meddelat sin sjukfrånvaro och dessutom senare inkommit med ett läkarintyg som visade att han inte var förmögen att arbeta. Det visar att mannen följde arbetsgivarens uppmaningar att bevisa sin frånvaro.

Skoföretaget har nu blivit stämda av Unionen i Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtalets lojalitetsplikt och föräldraledighetslagen. Sammanlagt kräver Unionen 130 000 kronor i skadestånd.