Man inventerar varor i en livsmedelsbutik.Försäkringskassan efterlyser ett nytt sätt att hantera individer som går på sjukpenning. De vill ge dem möjlighet att utföra lättare arbetsuppgifter utan att de förlorar ersättningen. Foto: Odua Images/Shutterstock

Ersättning

Det måste bli lättare för individer med sjukpenning att ta sig tillbaka till arbetslivet. Det menar Försäkringskassan som nu vill att regeringen ska utreda möjligheten för individer att behålla sjukpenningen samtidigt som de provar på sina gamla arbetsuppgifter, skriver Arbetet.

I praktiken är det i dag bara okej för en individ med sjukpenning att vistas på arbetsplatsen i sociala syften, för att inte riskera att förlora ersättningen. Det här är någonting som Försäkringskassan vill ändra på och efterlyser nu en utredning från regeringens sida.

Efterlyser arbetsprövning på den försäkrades villkor

I dagsläget är det svårt för en individ med sjukpenning att vistas på arbetsplatsen utan att riskera att förlora ersättningen. Godkända fall är exempelvis när den sjuke är på arbetsplatsen av sociala skäl. Om en person med sjukpenning i dag utför någon arbetsuppgift på arbetsplatsen omprövas bedömningen gällande personens arbetsförmåga, vilket gör att individen alltså riskerar att förlora ersättningen.

Försäkringskassan vill ändra på det här genom att tillåta individer att arbetspröva utan att för den delen förlora sin sjukpenning. De menar att det behövs en mjukare övergång från sjuk till arbetsliv, där individen kan utföra arbetsuppgifter en tid samtidigt som de har sjukpenningen kvar.

– Arbetsprövning som genomförs på den försäkrades villkor, och med hänsyn till dennes behov, kan utgöra ett av de viktiga tidiga stegen i en återgång i arbete, skriver Försäkringskassan.

Arbetsgivarorganisationerna håller med Försäkringskassan

Den sänkta tröskeln har länge varit någonting som förts på tal av arbetsgivarorganisationerna, menar Michael Boman, som är områdeschef på Försäkringskassan.

– Det vi framför allt vill är att sänka tröskeln för att prova på att arbeta och att det ska vara möjligt för arbetsgivare att vara mer aktiva i dialogen med sjukskrivna anställda, säger Michael Boman.

Han menar att det måste bli enklare att närma sig arbetslivet som sjuk. Och det bästa sättet att göra det, säger Försäkringskassan, är att helt enkelt tillåta individer med sjukpenning att utföra arbetsuppgifter samtidigt som de får behålla sin ersättning.