En utredning visar att Försäkringskassan är för otydlig i sina bedömningar om försäkringstagares arbetsförmåga. Foto: Pressbild/Försäkringskassan

Ersättning

Försäkringskassan behöver förtydliga vilka arbeten en försäkringstagare bedöms kunna söka när de förlorar sin sjukpenning. Det är en av slutsatserna som en utredning av sjukförsäkringen har presenterat. Det behövs också fler åtgärder för att människor inte ska hamna i utdragna omställningsprocesser, skriver Publikt.

Regeringen har låtit utreda sjukförsäkringen, och förra veckan presenterades ett resultat. Utredaren Claes Jansson har bland annat tittat på hur Försäkringskassan använder sig av begreppet ”normalt förekommande arbete”, som används i bedömningar av personers arbetsförmåga från och med sjukdag 180.

Nu har utredningen lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, som har i uppdrag att förstärka sjukförsäkringen. Slutbetänkandet från utredningen ska vara klart senast den 30 april.

Försäkringskassan bör ange typer av arbeten

Under presentationen konstaterar Claes Jansson att begreppet om normalt förekommande arbete används som en schablonmässig motivering av Försäkringskassans beslut, och har därför inte fungerat bra. Trots att det ska finnas med en motivering i beslutet finns sällan något stöd för myndighetens slutsats, och det framgår sällan i underlaget vilket slags arbete Försäkringskassan och tillfrågade läkare menar att försäkringstagaren ska söka.

– Besluten brister i förutsebarhet och den försäkrade förstår inte mot vilket arbete man fått sin arbetsförmåga bedömd, säger Claes Jansson.

Av den här anledningen föreslår Claes Jansson att det normalt förekommande arbete som menas ska vara angivet i bedömningen. Försäkringskassan ska då peka ut en viss grupp av yrken, om än inte ett enda specifikt arbete.

Äldre bör bedömas mot nuvarande arbetsgivaren

Han vill också att lagen ändras så att försäkringstagare från 62 år och uppåt bara ska få arbetsförmågan bedömd hos sin nuvarande arbetsgivare. Äldre förvärvsarbetande kan nämligen inte ha samma krav på omställning som yngre, menar Claes Jansson.

– Det bör vara lönsamt för personer som kan jobba deltid hos nuvarande arbetsgivare att bli kvar i arbetslivet i stället för att hamna i en utdragen omställning.

Rehabiliteringsåtgärder behöver breddas

Även rehabilitetsersättningen har ingått i utredningen. Det är en ersättning och ett bidrag som sjukskrivna kan få för att arbetsträna, gå en kortare utbildning eller ett rehabiliteringsprogram inriktat mot arbetslivet.

Här verkar tidsgränsen på 180 dagar ställa till det, eftersom Försäkringskassans handläggare verkar vänta fram till dag 180 innan de tar tag i saken. Claes Jansson föreslår att man gör det lättare för fler att ta del av rehabiliteringsåtgärder, och att begreppet arbetslivsinriktade åtgärder ska breddas.