två forskare arbetar i laboratoriumKonkurrenskraften hos företag som arbetar med forskning och utveckling kommer att bli starkare med de sänkta avgifterna, tror Unionens chefsekonom. Foto: Matej Kastelic/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Finansdepartementet föreslår att sänka arbetsavgiften för företag som anställer forskare. Förhoppningen är att den lägre avgiften kommer att stärka Sveriges konkurrenskraft gentemot andra länder. Fackförbundet Unionen ser positivt på förslaget, skriver Kollega.

Finansdepartementet har kommit med ett förslag som innebär att det blir billigare att anställa forskare. Företag med anställda inom forskning och utveckling kommer nämligen att få en sänkt arbetsgivaravgift från den 1 april 2020, enligt förslaget.

I dag kan företag göra avdrag på upp till 230 000 kronor i månaden för sin personal inom forskning. Nu vill Finansdepartementet ändra denna siffra till 450 000 kronor. Den allmänna löneavgiften planeras också att sänkas med tio procentenheter.

Lägre avgift kan stärka konkurrenskraften

Förslaget får positiv respons från läkemedelsbolaget Pfizer. Kommunikationschefen Ulrika Goossens skriver att en viktig del av en life science-strategi är just att underlätta för svenska företag att bedriva forskning. Dessutom tror hon att lägre anställningskostnader kommer att öka företagets konkurrenskraft.

Detta tror även Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen. Skatterabatter av det här slaget finns redan i flera andra länder, och att sänka den ytterligare stärker Sveriges position när personal ska anställas inom forskning och utveckling, säger hon.

Det finns vissa risker med förslaget

Det finns dock även risker med reformen som Finansdepartementet föreslår. Företag som redan har anställda forskare får också lägre kostnad, oavsett om de anställer ny personal eller inte.

Katarina Lundahl påpekar också att det finns fler faktorer än personalkostnader som styr var företagen väljer att förlägga forskningen och hur många de anställer. Även möjligheten att hitta rätt kompetens, forskningssystemen och samarbetet med akademin spelar in i beslutet.

Industrin använder avdraget flitigast

De nya reglerna kommer att omfatta alla branscher som bedriver forskning eller utveckling med kommersiellt syfte. Den avgiftsrabatt som finns i dag utnyttjas framför allt inom industribranschen, och så kommer det förmodligen att fortsätta även efter nedsättningen, tror Katarina Lundahl.

– Industrin blir allt mer kunskapsintensiv och forskningstung – inte minst på fordonssidan, där det bland annat handlar om att utveckla självkörande fordon.