Ersättning

Arbetslöshetskassan har länge fått utstå kritik för att vara ett onödigt komplicerat system. Till följd av detta har även regeringen presenterat ett förslag under 2018 som ska förenkla systemet på två konkreta sätt. Dels ska allt fler kunna innefattas i försäkringen och dels ska det bli enklare för arbetsgivare att rapportera när en tidigare anställd blir arbetslös.

Allt fler kan få tillgång till A-kassan enklare

Förslaget som nu ska hanteras av regeringens utredare Maria Hemström-Hemmingsson innefattar två konkreta problemområden. Ett område är hur man ska hantera att allt fler har andra anställningsformer än den klassiska tillsvidareanställningen. Utöver det ska man även utreda om rapporteringen som arbetsgivaren behöver göra kan underlättas. I praktiken är förslaget som följande.

  1. Hänsyn till anställningsformer. Eftersom allt fler svenskar jobbar på projektanställning eller deltidsarbetar ska utredningen kolla på hur dessa grupper kan inkorporeras i befintliga system.
  2. Underlätta rapporteringen. När en tidigare arbetstagare ska ta ut ersättning måste arbetsgivaren rapportera in relevanta uppgifter. Nu vill regeringen undersöka om rapporteringen kan underlättas genom att hämta information från tidigare rapportering.

Det viktigaste av förslagen är troligtvis det som kan ge flera möjligheten att innefattas av A-kassan. Detta eftersom att trenden för svenskarna är att jobba allt mer i andra anställningsformer än den klassiska. Numera arbetar fler i till exempel projektform.

A-kassan föråldrad enligt många

Förslagen ligger troligtvis helt rätt i tiden. Att hitta rätt A-kassa behöver inte vara lätt i sig, men systemet i helhet har anklagats för att vara krångligt. Mycket av detta beror på att systemet främst utvecklades under en period då man hade en fast anställning och inte bytte jobb frekvent. Till följd av en modernare arbetsmarknad är detta dock inte längre sant, många jobbar på ett flertal projekt och byter uppdragsgivare frekvent. Om dessa förslag genomförs kommer A-kassan bli mer relevant för denna nya kategori, då det underlättar för både arbetsgivare och arbetstagare.