person med miniräknare stoppar mynt i burk, bredvid stigande högar av andra myntOm några år kan du behöva nå upp till en viss totalinkomst för att få rätt till a-kassa, i stället för att behöva jobba ett visst antal timmar i månaden. Foto: lovelyday12/Shutterstock.com

A-kassa

I dag presenterades ett förslag på helt nya regler till a-kassan. Rätten till a-kassa föreslås i framtiden baseras på inkomst i stället för arbetad tid, och ersättningen ska förutom inkomst baseras på medlemstid och tid i arbetslöshet.

Det är nu regeringen som ska ta ställning till förslaget och bestämma vilka ersättningsnivåerna ska vara ifall förslaget blir lag. Enligt förslaget ska reglerna börja gälla från och med år 2023.

En viss totalinkomst och minst 4 månaders arbete

I dag måste du ha arbetat ett visst antal timmar under de senaste 12 månaderna för att få a-kassa. Med de föreslagna reglerna ska du i stället visa att du har uppnått en viss totalinkomst under den tiden, oavsett hur mycket du har arbetat. Men du behöver också ha tjänat över en viss inkomstgräns under 4 av de 12 månaderna.

– Vårt förslag är att den minsta totalinkomsten som ska krävas är 120 000 kronor och den minsta månadsinkomsten är 10 000 kronor, säger utredaren Maria Hemström Hemmingsson.

Förslaget innebär också att sökande som är nya på arbetsmarknaden eller har varit borta därifrån ett tag, inte ska behöva uppfylla kravet på totalinkomst. I det fallet behöver du bara uppfylla kravet på fyra månaders arbete med en viss minimiinkomst och får ersättning under en kortare tid, skriver Byggnadsarbetaren.

Ersättningen styrs av inkomst, medlemstid och arbetslöshetens längd

Även nivån på ersättningen styrs av vad du har tjänat, precis som i dag. Du ska kunna få 80 procent av din tidigare lön om du har varit medlem i a-kassan i 12 månader. Taket föreslås ligga kvar på 25 000 kronor i månaden och trappas ner med tiden.

Den som har varit medlem kortare tid än 12 månader får lägre ersättning. Men den lägre ersättningen delas upp i flera steg till skillnad från i dag. Förslaget innebär att du får 65 procent av inkomsten om du har varit medlem i 6–12 månader och 50 procent av inkomsten om du har varit medlem kortare tid än så, skriver Arbetet.

Blandade reaktioner från facket

TCO välkomnar att a-kassan anpassas efter de anställningsformer som finns i dag. Däremot är både TCO och Saco missnöjda med nedtrappningen av a-kassan. TCO:s ordförande Therese Svanström menar att de flesta får nytt jobb innan ersättningsperioden är slut.

– Därför leder inte en snabbare avtrappning till att fler kommer snabbare i jobb. Risken är snarare att anslutningen till a-kassorna skulle sjunka och betalningsvilligheten till försäkringen minska.

LO är däremot missnöjda även med inkomstvillkoret, enligt Arbetet. Ordförande Susanna Gideonsson menar att det inte ger större trygghet att högavlönade får lättare att kvalificera sig för a-kassa än den som har lägre lön.