Politik

Under 2018 har en särskild utredning tillsatts för att utreda flera arbetspolitiska frågor. Bland dessa har friåret varit en av de frågor som det råder många olika åsikter om. Nu har Anders Wallner som leder utredningen föreslagit en ny form av friår som ska ge större flexibilitet på arbetsmarknaden.

Friår ska ge möjlighet till andra aktiviteter för den anställde

Friåret har utformningen att den som för tillfället är anställd på heltid under vissa förutsättningar kan få en vikarie så att denna kan ägna sig åt andra aktiviteter. Under friåret individen även en ersättning som ska motsvara den som denna fått vid arbetslöshet.
Friåret har tidigare prövats i Sverige som ett sätt att ge den som jobbat länge en chans att utföra andra aktiviteter samtidigt som långtidsarbetslösa fick möjligheten att få arbetslivserfarenhet.

Tänk på! Friåret har tidigare testats i Sverige som ett sätt för långtidsarbetslösa att få arbetslivserfarenhet, samtidigt som den anställda får möjlighet att göra andra aktiviteter.

Nu verkar friåret vara på väg tillbaka, men under andra villkor. Det förslag som utredningen presenterat ger likt den tidigare modellen möjlighet till en viss frånvaro från arbetsplatsen med ersättning.
Det som skiljer sig är dock att man nu föreslår att vissa krav ska gälla för den som utnyttjar friåret. Istället för att vara en lång ledighet utan krav ska nu fokus läggas på att öka den anställdes kompetens.

Ny modell för friår fokuserar på kompetensutveckling

Den nya modellen för friår innebär i korthet att den som utnyttjar chansen till ett friår kommer få hårdare krav. Istället för att som tidigare kunna utnyttjas som personlig tid kommer tiden istället avsättas till kompetensutveckling.
Syftet med friåret ska alltså bli att ställa om arbetstagaren till ett ändrat arbetsklimat. Detta kan ske genom studier som fyller luckor i den anställdes kompetens och liknande kompetensbyggande.

Tips! Det nya friåret skulle innebära att arbetstagare kan stärka sin kompetens, exempelvis genom utökade studier.

Anledningen till ändringen var att det tidigare friåret inte ansågs ge arbetstagaren några större fördelar. Att vara ledig utan krav på motprestation löste inte de underliggande problem som ledde till sjukskrivningar eller arbetsmiljöproblem. Detta hoppas man nu kan avhjälpa genom att istället inrikta friåret mot kompetensbyggande aktiviteter.

Förslaget möts av viss kritik

Utredningen som syftar till att minska arbetsrelaterade problem har inte helt oväntat möts av del kritik på flera av sina förslag. Den nya modellen för friåret är inte heller något undantag.
Tjänstemännens centralorganisation, TCO kritiserar bland annat att friåret enbart ska kunna nyttjas på heltid. Enligt TCO är intresset för deltidsstudier betydligt större än det som finns för att helt försvinna från arbetsplatsen under ett år. Om förslaget kommer att ta hänsyn till detta i slutändan är i nuläget oklart då flera åsikter kring utformningen troligen kommer framkomma.