Foto: Imfoto/Shutterstock.com

Politik

Idag behöver inte utländska företag som hyr ut personal för arbete i Sverige betala någon skatt. Nu har regeringen och Vänsterpartiet tagit fram ett förslag som ska beskatta företagen från första arbetsdagen.

Nästa år kan företag som hyr ut personal till Sverige behöva betala skatt. Förhoppningen är att kunna få till en bättre konkurrenssituation på arbetsmarknaden.

Utländska företag kan tvingas skatta i Sverige

Inom byggbranschen är det vanligt att utländska företag hyr ut personal till svenska byggbolag. Så länge uthyrningsperioden är kortare än sex månader har bolagen hittills sluppit betala någon skatt i Sverige. Men ett nytt förslag kan sätta stopp för det och de utländska bolagen kan nu bli tvungna att betala skatt redan från första arbetsdagen.
Det är regeringen tillsammans med Vänsterpartiet som efter förhandlingar tagit fram förslaget.
– Man tar bort ett undantag som har funnits och som har varit ett slags kryphål, kan man säga, som har kunnat utnyttjas för att inte behöva betala rimlig skatt i Sverige, säger Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, till Sveriges Radio.

Förslaget ska ge bättre konkurrenssituation

Regeringen och Vänsterpartiet anser att den situation som råder idag har lett till en konkurrensnackdel för svenska företag. Man tror att man kan få till en bättre konkurrenssituation om förslaget går igenom.
I dagsläget är det vanligt med utländsk hyrpersonal inom byggbranschen. Då de inte behöver betala skatt har de på ett enkelt sätt kunna konkurrera med svenska företagen. Med förslaget är förhoppningen att kunna få bättre ordning inom branschen.
Regeringen och Vänsterpartiet har beräknat att förslaget ska generera cirka 600 miljoner i skatteintäkter.
Om förslaget går igenom i riksdagen i höst kan förslaget börja gälla från den 1 januari 2019.

Tusentals arbetare var utstationerade i Sverige

Förra året arbetade 72 000 utländska arbetstagare i Sverige. 60 procent av dessa var inom byggbranschen och en majoritet kom från polska företag. Med åren har det kommit allt fler arbetstagare. Bara mellan 2016 och 2017 ökade antalet arbetare med 52 procent.
Tidsperioderna de stannar i Sverige blir också allt längre. Nuförtiden stannar de flesta mellan sex och åtta månader. Tidigare var det vanligast med 10 till 29 dagar.