formulär för jobbansökan på en surfplattaAv dem som skrev in sig på Arbetsförmedlingen under 2018 valde 70 procent att göra det digitalt, visar Arbetsförmedlingens rapport. Foto: Kaspars Grinvalds/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Årets arbetsmarknadsrapport från Arbetsförmedlingen visar på en stark arbetsmarknad under 2018. Sysselsättningen har ökat samtidigt som matchningen på arbetsmarknaden har blivit svårare. Digitaliseringen av Arbetsförmedlingens arbete är också en tydlig utveckling i de senaste årens statistik, enligt Arbetsförmedlingens sammanfattning.

Arbetsförmedlingen har i veckan presenterat sin årliga arbetsmarknadsrapport från 2019. Rapporten visar hur läget har sett ut på arbetsmarknaden under förra året och hur utvecklingen har sett ut under perioden 2010-2018.

Fler personer kommer i arbete än tidigare

Sverige hade den högsta sysselsättningen i EU under året 2018, och den ökade såväl för inrikes som utrikes födda. Antalet arbetslösa och inskrivna på Arbetsförmedlingen minskade, och antalet långtidsarbetslösa var det lägsta på många år.

Statistiken för utrikes födda visar att arbetsmarknadsetableringen går betydligt snabbare än tidigare. Strax över 45 procent av dem som kom till Sverige 2013 har på fem år blivit förvärvsarbetande, jämfört med motsvarande 25 procent under föregående femårsperiod. Dock finns det fortfarande en könsskillnad då större andel män får arbete än utrikes födda kvinnor.

Allt detta visar alltså att den svenska arbetsmarknaden har varit fortsatt stark under 2018.

Svårare att matcha arbetssökande med tillgängliga jobb

Rapporten visar en försämring av matchningen på arbetsmarknaden, det vill säga hur arbetssökandes kompetenser motsvarar de jobb som utlyses. Detta innebär att det ofta tar längre tid för arbetsgivare att rekrytera personer till sina tjänster.

För många arbetssökande innebär situationen att det behövs insatser i olika steg för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Även detta kan dra ut på tiden, och en ganska liten den av deltagarna i Arbetsförmedlingens aktiviteter har påbörjat någon anställning inom två år enligt mätningarna i rapporten.

Medan arbetspraktik och stöd till att starta eget har gett ungefär samma sysselsättningsgrad som tidigare, har det skett en positiv utveckling när det gäller arbetsmarknadspolitiska program. Där har sysselsättningen ökat det senaste året och även sett till en femårsperiod. Resultatet hör ihop med arbetsgivarnas ökade inflytande och att deltagare får stanna kvar i arbetet efter att utbildningen är slut, enligt rapporten.

Digital arbetsförmedling ersätter fysiska besök

Digitala kontakter mellan arbetsförmedlare och arbetssökande blir allt vanligare. Kontakter via telefon, internet och brev är i dag betydligt vanligare än fysiska besök på Arbetsförmedlingens kontor. 70 procent av Arbetsförmedlingens inskrivna valde att skriva in sig digitalt under 2018, jämfört med 37 procent år 2016.