Arbetsförmedlingens skylt och logga på fasad.Arbetsförmedlingens rapport om utvecklingen på arbetsmarknaden under juni visar på ett fortsatt stabilt läge. Prognosen är dock att siffrorna börjar stiga i höst. Foto: Peter Kroon

Arbetsmarknad

Enligt Arbetsförmedlingen är arbetsmarknaden fortfarande stabil, trots det rådande ekonomiska läget. Arbetslöshetssiffrorna riskerar dock att vända åt motsatt håll i höst, på grund av svagare konjunktur. Det rapporterar SvD Näringsliv.

Nu i juni var antalet arbetslösa 12 000 färre jämfört med juni förra året, och jämfört med i fjol har även både ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten minskat. Det visar Arbetsförmedlingens senaste rapport om utvecklingen på arbetsmarknaden.

Elvira Josefsson, analytiker på Arbetsförmedlingen, tycker att det är mycket glädjande att se en fortsatt stark arbetsmarknad, och att det är extra positivt att långtidsarbetslösheten går nedåt.

Högre arbetslöshet i juni jämfört med maj – normalt för säsongen

Enligt rapporten var det dock fler arbetslösa i juni jämfört med maj, men Arbetsförmedlingen påpekar att det är normalt för säsongen. På det stora hela går arbetslösheten ändå nedåt i alla län jämfört med förra året. Västerbottens län står för lägst arbetslöshet i landet.

Trots att man har sett att antalet varsel ökar är det inget som sticker ut i statistiken. Elvira Josefsson menar att det dock finns en risk för att antalet långtidsarbetslösa stiger framöver, vilket de måste ta med i beräkningen.

Prognosen: ökad arbetslöshet andra halvan av 2023

Förra månaden presenterade Arbetsförmedlingen en prognos som visar att arbetslösheten kan börja öka under den andra halvan av 2023, efter en period med den lägsta arbetslöshetsnivån sedan 2009. 

Det är framför allt den svagare konjunkturen som ligger till grund för Arbetsförmedlingens prognos. Elvira Josefsson tillägger dock att de inte väntar någon jättestor ökning, och inte alls i klass med de nivåer man kunde se under pandemin.