Barnmorska håller i nyfött barnDen som vill bli barnmorska har goda jobbmöjligheter framöver. Foto: Gorodenkoff/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens senaste jobbprognos visar att det kommer finnas goda möjligheter till jobb för den som vill arbeta inom vården, som lärare eller ingenjör. Konkurrensen är som hårdast för mäklare, banktjänstemän och butikspersonal.

Arbetsförmedlingen har kommit ut med sin nya jobbprognos som visar att utvecklingen på arbetsmarknaden fortfarande är stark. I rapporten framgår det att behovet av arbetskraft kommer vara ungefär lika stort inom offentlig och privat sektor det kommande året.

De kommande fem åren kommer det finnas gott om jobbmöjligheter för den som vill bli elektriker, ingenjör, lärare eller sjuksköterska. Anledningen till att det kommer finnas många jobbmöjligheter inom dessa yrken beror främst på den digitala utvecklingen och befolkningsutvecklingen, med både fler äldre och yngre i landet.

Bristande kompetens gör jobbmöjligheterna goda

De goda arbetsmöjligheterna inom en rad yrkesområden beror inte bara på den tekniska utvecklingen eller befolkningsutvecklingen. Det beror till stor del även på att det inte kommer finnas tillräcklig kompetens inom dessa yrkesområden.

Om fem år kommer det saknas cirka 100 000 med den kompetens som efterfrågas, visar Arbetsförmedlingens prognos. För städare har exempelvis kompetenskraven ökat. Ofta krävs körkort för att få jobb inom yrket och man måste även veta hur man hanterar olika städmaskiner.

Svårt att få jobb som banktjänsteman och mäklare

På samma sätt som att det kommer finnas goda jobbmöjligheter inom flera yrkesområden kommer det vara tuff konkurrens inom andra. Den som hoppas bli banktjänsteman, mäklare eller journalist kommer ha tuff konkurrens om de få tjänsterna som finns.

I takt med att den digitala utvecklingen går framåt kommer det även bli svårare och svårare att få jobb som butikssäljare eller kassapersonal.

Minst konkurrens om fem år

  • Barnmorskor
  • Ingenjörer
  • Lärare

Störst konkurrens om fem år

  • Banktjänstemän
  • Chefssekreterare
  • Mäklare