Foto: Hans Christiansson / Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Att ha en gymnasieutbildning är viktigare än man kan tro. Arbetsförmedlingens senaste undersökning visar nämligen att arbetslösheten är tre gånger så stor hos dem som inte har någon gymnasieutbildning.

De tre gymnasieåren har visat sig vara betydande när det kommer till möjligheten att få jobb i framtiden. Arbetsförmedlingen har efter en undersökning kunnat konstatera att arbetslösheten är tre gånger så hög hos personer som saknar gymnasieutbildning, jämfört med personer som har en utbildning.
– Man kan konstatera att det finns en arbetsmarknad även för dem med kort utbildning, men den är begränsad. Tendensen är att det är svårare att få jobb utan en gymnasieutbildning, säger Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingens analysavdelning, till Fastighetsfolket.

Dubbelt så många saknar gymnasieutbildning som för tio år sedan

Antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen som saknar gymnasieutbildning har på de senaste tio åren skjutit i höjden.
2008 var 53 000 personer inskrivna, idag är den siffran fördubblad, 106 000 personer.

Många som saknar utbildning är utrikesfödda

Rapporten från Arbetsförmedlingen visar att det är många utrikesfödda som saknar gymnasieutbildning. Av de 106 000 som i dagsläget saknar gymnasieutbildning och står inskrivna hos Arbetsförmedlingen är två tredjedelar födda i länder utanför Europa.
En stor del av denna grupp saknar dessutom en fullgjord grundskoleutbildning vilket gör möjligheterna till jobb ännu svårare.

Flest yngre som saknar gymnasieutbildning

De allra flesta som saknar gymnasieutbildning och står inskrivna hos Arbetsförmedlingen är unga, vilket är en förändring från de senaste åren.
Anders Ljungberg ser det som en fördel då man som ung fortfarande har många yrkesverksamma år framför sig.
Med det sagt är vägen mot ett arbete fortfarande lång. I de fall där en person inte har förutsättningarna att klara en längre utbildning tror Anders Ljungberg att subventionerade anställningar kan vara en väg att gå. Han vill även gärna se fler jobb som har lägre kvalifikationskrav.